Rekordhøj søgning til pulje for miljø- og klimateknologi

Med en søgning på 442,5 millioner kroner er der ingen tvivl om, at tilskudsordningen Miljø- og klimateknologi 2022 har slået rekord.

1.214 landbrugere og gartnere har søgt tilskud til miljø- eller dyrevelfærdsforbedrende tiltag, der for eksempel kan reducere pesticidforbruget, reducere ammoniakudledningen fra svinestalde, osv.

Puljen var kun på 244 millioner kroner, men miljø- og fødevareministeren har besluttet, at alle ansøgere, der lever op til kravene, skal have tilsagn om tilskud.

Læs også