Ny kurs i ejendomssager: Langt færre skal brandbeskattes

2800 ejendomme udenfor byzoner skal alligevel ikke beskattes som ejerboliger i stedet for landbrug. Det sker efter en lang række indsigelser.

Der lød et mindre ramaskrig blandt ejere af landejendomme, da Vurderingsstyrelsen tidligere i år meldte ud, hvad en ny juridisk kategorisering af ejendomme udenfor byzoner ville komme til at betyde i forhold til beskatning.

Den nye kategorisering kom nemlig til at betyde, at flere tusinde ejendomme i landzoner ikke længere skulle betragtes som landbrug i forhold til beskatning, men i stedet ville være at betragte som ejerboliger.

Men efter lang tids usikkerhed har Vurderingsstyrelsen, der står for administrationen af de nye regler, i en vis grad skiftet kurs. Således meddeler styrelsen, at cirka 2.800 landejendomme fortsat skal beskattes som landbrug.

Det viser en foreløbig opgørelse fra Vurderingsstyrelsen, der indtil nu har truffet afgørelse i godt to tredjedele af de sager, hvor ejendomsejere har gjort indsigelser mod en ny juridisk kategorisering, der danner grundlag for beskatning fremover.

Dermed har ejerne af flere end hver tredje ejendom indtil videre fået medhold i deres indsigelse mod den kategorisering, som de fik et forslag til i et brev i foråret. Det oplyser Christoffer Marquardt Pahle, der er kontorchef i Vurderingsstyrelsen.

- Borgerne kender deres ejendom bedst, og når de bidrager med deres nye oplysninger til os, kan vi som myndighed træffe mere korrekte afgørelser. Det har stor betydning – ikke bare for den enkelte, men faktisk også for hele samfundet, fordi ejendomsbeskatningen dermed bliver så retvisende som muligt. I denne sammenhæng betyder det, at mange ejendomme altså forbliver som landbrug, siger Christoffer Marquardt Pahle.

- Vi har forberedt os grundigt

De nye oplysninger handler eksempelvis om, hvilket dyrehold, der rent faktisk er på ejendommen – eller om omfanget af dyrkede afgrøder på jorden.

Ifølge Christoffer Marquardt Pahle er Vurderingsstyrelsen i gang med en af de største forandringer af ejendomsbeskatning i Danmark. Den juridiske kategorisering af ejendomme på landet er et nødvendigt led i denne forandring.

- Vi har forberedt os grundigt på kategoriseringen gennem flere år, men omfanget af borgernes nye oplysninger er kommet bag på os. Vi bruger derfor mange ekstra kræfter på at gøre det her så godt som muligt, selv om mange lige nu måske oplever det som langsomt, siger Christoffer Marquardt Pahle.

Han forventer, at størsteparten af i alt godt 10.000 sager, hvor der er gjort indsigelser, vil blive afgjort i løbet af sommeren.

Mange vil med i overgangsordning

For at skabe tryghed har Folketinget lavet en særlig overgangsordning for ejere af ejendomme på landet, der skal skifte beskatningskategori fra landbrug til beboelse.

Den sikrer, at hvis en ejendom skifter kategori fra landbrug til ejerbolig – eller omvendt – kan ejeren fastholde den nuværende beskatning. Det betyder, at ejerne fremover kan renovere, bygge til, omlægge jord mv. og stadig være i overgangsordningen, så længe de bliver boende.

Det er som udgangspunkt kun, hvis man sælger jord fra og kommer under 2 hektar, man kan ryge ud af overgangsordningen.

Ifølge Vurderingsstyrelsens foreløbige opgørelse har omtrent 3.500 ejendomsejere søgt om at blive en del af overgangsordningen. Fristen for at søge er seks uger fra den dato, der står i afgørelsen.

Læs også