Forventer uændrede priser og kvalitetskrav på juletræer

Mens Skovdyrkerne Øerne forventer højere priser på nobilis pyntegrønt, er forventningen uændrede priser på juletræer generelt.

Ikke mindst mødet med en række af kunder fra hovedmarkederne i Tyskland, Polen, England, Frankrig, Schweiz og Rusland samt de baltiske lande var berigende, da Skovdyrkerne Øerne deltog i Langesømessen forleden.

- Naturligvis var vi særligt tilfredse med at høre deres positive tilbagemeldinger om kvaliteten af vores producenters juletræer og pyntegrønt, fortæller skovfoged Jørgen Pedersen, der er faglig leder med ansvar for denne gren af foreningens arbejde.

Desværre er juletræsmarkedet presset af et stort udbud af juletræer i Europa. I de sydlige egne er kvaliteten meget svingende, og nogle producenter udbyder dårlige træer til meget lave priser.

Danske træer er god kvalitet

- De danske producenter er heldigvis internationalt anerkendt for at producere træer af høj kvalitet, hvilket skyldes den intensive dyrkning, der bygger på netop god rådgivning, gode entreprenører og et generelt godt håndværk. Den høje kvalitet er afgørende for at sikre træerne på eksportmarkederne, idet kunderne altid efterspørger de bedste træer til en given pris, siger skovfoged Jørgen Pedersen.

Han tilføjer, at Skovdyrkerne Øernes forventning til markedet for juletræer i 2019 er uændrede priser og kvalitetskrav som sidste år.   

Hvad angår pyntegrønt, var stemningen positiv, især overfor nobilis. Her forventes mindre prisstigninger, da udbuddet er faldende på grund af mindre produktion, men også på grund af tørkeskader i 2018 og også i år. Herudover er der i år stor koglesætning i hele landet, hvilket også medfører lavere udbud.

 

Læs også