Fynboer øjner sjællandske kartoffeldyrkere

Det kræver tilsagn om knap 7.000 hektar med melkartoffel, hvis ny fynsk kartoffelmelsfabrik skal blive en realitet. Kommende informationsmøder skal vise om der er tilstrækkelig interesse.

KARTOFLER Coronaen satte tilbage i marts stopper for to planlagte informationsmøder om muligheder, risiko og fordele ved at dyrke kartofler til kartoffelmelsproduktion. Nu forsøger arrangørerne bag endnu engang og inviterer til informationsmøder først i september og håber, at tiltrække de sidste landmænd, der mangler, for at den fynske fabrik kan blive en realitet.

- Vi skal op på mellem 6.500 og 7.000 hektar med melkartofler for at fabrikken vil være rentabel, og vi kan love et godt afkast til de deltagende landmænd, siger Lau Hvid Hansen, Farsbøllegaard ved Hårslev på Nordfyn, der er en af initiativtagerne bag den mulige kommende fabrik.

- Hvor mange landmænd, der ønsker at komme med, er ikke så vigtigt. Det er arealet og mængden, der er det afgørende, påpeger han.

Mulighed for bedre økonomi

Idéen om en fynsk kartoffelmelsfabrik begyndte for små to år siden, og de første 47 landmænd har allerede givet tilsagn om deltagelse ved at indbetale 10.000 kroner og blive en del af ejerkredsen.

- Nu skal vi have fundet ud af, om alle stadig er interesserede, og hvor mange hektar der er tale om. Og så håber vi, at der kommer endnu flere til, så vi kan nå det ønskede antal.

Lau Hvid Hansen håber, at der er mange landmænd, der vil overveje muligheden for at dyrke kartofler.

- Først skal man finde ud af, om det overhovedet er interessant på den enkelte bedrift. Det kræver mere pasning, og man skal være over det på en helt anden måde end en hvedemark. Man skal have lyst til at lære nyt og begive sig ud på – for mange – ukendt land. Man skal have interessen, understreger den nordfynske landmand, der ser kartoflerne som en mulighed for bedre økonomi på bedriften.

Afgrøde med volumen

- Før i tiden havde vi sukkerroerne. De er stort set væk fra de fynske marker. Vi har ikke konservesærter eller anden højværdiafgrøde, så kartoflerne er en mulighed for at få en mere nichepræget afgrøde, der betaler godt for det ekstra arbejde. Vi ønsker en afgrøde med noget volumen i, fastslår han.

Og netop volumen er afgørende for ønsket om en fynsk fabrik.

- Vi har selvfølgelig undersøgt mulighederne for et samarbejde med en af de jyske fabrikker, men forholdene er ikke, som vi ønsker os.

- De enkelte jyske fabrikker har formentlig plads til nogle få af os. Men det, vi ønsker, er en bred mulighed for alle landmænd på Fyn, hvor der er plads og volumen til, at så mange som muligt, kan få muligheden for at dyrke en afgrøde med et højt afkast.

- Det kræver en lokalt forankret fabrik, hvor vi naturligvis også er åbne for tilgang af sjællandske og jyske kartofler, påpeger Lau Hvid Hansen.

Endelig beslutning ved årsskiftet

Han lover en nøje gennemgang af de økonomiske aspekter på de kommende informationsmøder, der holdes tirsdag den 8. tirsdag ved Lammefjorden og onsdag den 9. september på Sanderumgaard på Fyn.

- Vi har regnet godt på det og ved, at vi kan bygge en fabrik til en pris, der gør det rentabelt for landmanden. Det ser fornuftigt ud. Ellers var jeg jo heller ikke selv med i projektet, understreger han.

De landmænd, der ønsker at være del i projektet, skal udfylde et tilsagnsskema med oplysninger om, hvor stort et areal, de forventer at bidrage med. Dernæst skal indbetales 10.000 kroner for at blive en del ejerkredsen.

- Med forbehold for, at vi får endnu en kæp i hjulet af corona eller noget der ligner, så forventer jeg, at vi inden jul kan melde ud, hvorvidt fabrikken bliver en realitet eller ej. Opnår vi ikke tilsagn og interesse fra nok landmænd, kan det desværre ikke lade sig gøre økonomisk. Så 7.000 hektar og årsskiftet står som næste milepæl, lyder det fra Lau Hvid Hansen.

Informationsmøder

Projektet for en kommende kartoffelmelfabrik præsenteres for alle interesserede tirsdag den 8. september kl. 16.00:

Mødet finder sted hos Storøhage Kartofler ApS, Aspagårdsvej 10, Hørve.

Et tilsvarende møde afholdes dagen efter på Sanderumgaard ved Odense.

Tilmelding til Patriotisk Selskab eller VKST.

Læs også