Stadig behov for kemisk nedvisning af kartofler til lager

Seges har i Landsforsøgene udført forsøg med både termiske og mekaniske maskiner til nedvisning af kartofler til lager. Konklusionen er, at der er gode perspektiver, men endnu ingen kapacitet eller økonomi, der kan afløse den kemiske nedvisning.

Seges arbejder mod at opnå endnu et år med dispensation til brug af kemiske nedvisningsmidler til kartofler til lager. Arkivfoto
Seges arbejder mod at opnå endnu et år med dispensation til brug af kemiske nedvisningsmidler til kartofler til lager. Arkivfoto

Det helt overskyggende problem for kartoffelavlerne i 2020 var, ifølge Lars Bødker, landskonsulent Seges, muligheden for nedvisning af kartofler til lager.

- For at kunne lagre, skal vi have en hurtig og effektiv afmodning, forklarer han

- Vi var helt inde midt i juli, før vi fik en dispensation til at benytte nedvisningsmidler.

I forsøg på at imødekomme kravet fra myndighederne om ingen brug af kemiske nedvisningsmidler, er der udført forsøg med forskellig dosis af nedvisningsmidlerne   Gozai og Reglone, samt afprøvet både termiske og mekaniske maskiner.

- Resultaterne viste, at 0,8 liter Gozai pr. hektar i en spisekartoffel gav både grønne planter og genvækst. 0,75 liter Reglone pr. hektar forud for to gange Gozai gav efter tre uger en 100 procent nedvisning, men 1-3 procents genvækst, hvilket kan give os problemer på lageret.

 

Gode perspektiver

- Vi har afprøvet forskellige mekaniske redskaber samt afbrænding, som man kender det fra økologisk produktion. For alle de tilgængelige termiske og mekaniske alternativer gælder, at nogle af dem har gode perspektiver, men ingen af dem har en kapacitet eller økonomi, der gør, at de står lige for at kunne afløse den kemiske nedvisning.

- Så vi har stadig behov for kemien i en overgangsperiode. Og derfor vil vi også i 2021 ansøge om dispensation til brug af to gange 1,1 liter Reglone pr. hektar forud for to gange 0,8 liter Gozai pr. hektar, siger Lars Bødker og understreger, at der arbejdes på at få den dokumentation, der viser, at der godt kan laves en sikker anvendelse, gennem kemisk løsning.

Læs også

Kartoffelplaner lige nu på 1500 hektar
Kartoffeldag aflyses
Gør kartoflerne en tjeneste med planteanalyser
Kartoffelråd vil ikke snyde kongehuset for nye kartofler
Forebyg kartoffelcystenematoder
En ny kartoffelsæson er startet