Prioritér at få kartoflerne i jorden

Det kan snart blive kartoffeltid, lyder meldingen fra Sagro-planterådgiver.

AFGRØDER - Det gælder stadig; at jo tidligere kartoflerne kan komme i jorden, jo større vækst- og udbyttepotentiale er der, fordi solindstrålingen udnyttes mest optimalt af planterne i forårs-/sommermånederne – især for kartofler med en lang vækstsæson som stivelses-, pulver-, og proceskartofler, siger planterådgiver Anette Møller Sørensen, Sagro.

Og netop i denne sæson efter store nedbørsmængder handler det om at vurdere, hvornår arealerne er tjenlige og til at færdes på. Ved for tidlig færdsel på våd, tung jord, vil jorden pakkes og dermed allerede fra start give kartoflerne de vanskeligste betingelser. Og selv om de seneste dages flot solskin og tørvejr har betydet at vandet i vandløbet og grøfterne er sunket betydeligt, så står grundvandet højt mange steder og giver udfordringer.

- Vær derfor omhyggelig med fra mark til mark at vurdere det rette tidspunkt for klargøring af marken, anbefaler Sagro´s planterådgiver Anette Møller Sørensen, der forventer, at de første kartofler sættes i slutningen af ugen.

Hun råder også til at nøje at vurdere arealerne, alt efter om det er kold eller lun jord. Placer de sorter, der skal leveres tidligt på arealer, som kan være vanskeligt at færdes på ved meget nedbør i efteråret.

 

Lunere marker

Arealer, der ligger højt og er lettere, er også ofte lunere marker, hvor man næsten altid kan færdes. Her bør man sætte kartofler til sen optagning for enten direkte levering fra mark eller til lagring.

Tiden er nu til at time sine læggekartofler, således at de er i spiring, når jorden er tjenlig og vejrforholdene er til lægning. Det er vigtigt i år, hvor jorden sandsynlig vil være koldere, når lægningen begyndes.

Læggekartoflerne bør klargøres, efter hvornår de skal lægges og sorternes spirevillighed. Ved de mere spiretræge sorter bør temperaturen gradvis øges. I de mere spirevillige sorter bør de stadigvæk holdes lidt i ro til 10-14 dage før lægningen bliver en mulighed.

 

Skånsom håndtering

Håndter jeres læggekartofler grundlæggende så lidt som muligt og så skånsomt som muligt. Hvis en håndtering skal gøres, så vælg de sunde partier først og brug jævnligt desinficeringsmidler. Efter håndtering skal kartoflerne holdes i god ventilation, så der ikke dannes fugt i toppen af partierne.

Det handler om at få timet kartoflernes spiring så de er klar til at komme i jorden, når jorden er bekvem, godt afdrænet og en jordtemperatur omkring de 6 ° C. Prioriter kartoflerne.

jba

Læs også