Landbruget og Odder Kommune går sammen

Landboforeningen Odder-Skanderborg og Odder Kommune har underskrevet en aftale, hvor de forpligter sig til at arbejde sammen for klimaet.

Formanden for Landboforeningen Odder-Skanderborg, Jens Gammelgaard, har underskrevet en aftale med Odder Kommune, som forpligter parterne til at arbejde for klimaet i kommunen. Foto: Flemming Erhard.

Mandag blev der sat to underskrifter på en ny aftale om samarbejde. Den ene var borgmester Uffe Jensens, den anden formand for Landboforeningen Odder-Skanderborg, Jens Gammelgaards. Aftalen, som blev godkendt på sidste byrådsmøde, er på en gang startskuddet til et nyt og forlængelsen af et eksisterende.

- Vi har et godt og konstruktivt samarbejde med kommunen, og det er aftalen her en naturlig forlængelse af. Selvom vi nogle gange har forskellige syn på sagerne, så kan vi bedst løse det via dialog. Aftalen her er udtryk for et samarbejde, der forpligter os begge to og som kræver handling, siger Jens Gammelgaard.

Arbejdet med at bekæmpe klimaforandringerne er en del af FN’s Verdensmål og her har Odder Kommune blandt andet sat som målsætning, at man skal være CO2-neutral i 2050. 

- Udfordringen med klimaet er en fælles udfordring, og den kan vi bedst løse sammen, som verdensmål nummer 17 – målet om partnerskaber – lægger op til. Derfor er jeg meget stolt over at vi kan indgå den her aftale med de mange dygtige landmænd, vi har i området, lød det fra Uffe Jensen.

Aftalen blev underskrevet i forbindelse med indvielse af et nyetableret minivådområde på Oldrupvej, som skal medvirke til at reducere udledningen af næringsstoffer til vandløb og fjorde.

Læs også