Nyt værktøj skal sænke bedriftens klimaaftryk

Seges Innovation lancerer nu et digitalt værktøj, som skal hjælpe den enkelte landmand til at reducere klimaudledningen. Værktøjet har fået navnet ESGreen Tool.

Seges Innovation lancerede mandag det digitale klimaværktøj ESGreen Tool, som ifølge videncentret vil få en central rolle i arbejdet med at gøre den danske landbrugsproduktion klimaneutral i 2050.

- Med ESGreen Tool får de danske landmænd et banebrydende værktøj, som ikke før er set på verdensmarkedet. Der findes simpelthen ikke et lignende produkt, som i bredde og dybde kan hjælpe og motivere landmanden i klimaindsatsen baseret på specifikke bedriftsdata, siger Ivar Ravn, digital direktør i Seges Innovation.

Værktøjets funktioner

Værktøjet kan beregne klimabelastningen for en hel landbrugsproduktion opgjort på CVR-nr., og senere i 2022 vil det også kunne beregne klimabelastningen på produktniveau.

- Beregningerne i klimaværktøjet bygger på landmandens egne data, som overføres automatisk. Med værktøjet kan landmanden for første gang få konkrete tal på, hvordan eventuelle ændringer i for eksempel fodring, gødningshåndtering eller nye teknologier vil påvirke klimaaftrykket positivt eller negativt på den specifikke bedrift, siger Margit Skovbjerg Berner, forretningschef i Seges Digital.

Egen bedrift kommer i spil

Mælkeproducent Nis Kristian Hjort har under udviklingen af ESGreen Tool hjulpet med at teste værktøjet, og han glæder sig nu til at få fingrene i det færdige produkt.

- Værktøjets store styrke er, at det tager udgangspunkt i min egen produktion. For eksempel kan det helt konkret vise, hvor på min bedrift jeg kan sænke klimaaftrykket mest, og hvilken indsats det vil kræve. For landbruget som helhed vil værktøjet komme til at betyde, at vi nu som erhverv kan arbejde målrettet og ensartet med klimaindsatsen, siger han.

Seges Innovation oplyser i en pressemeddelelse, at ambitionen med ESGreen Tool er at gøre det simpelt for den enkelte landmand at opgøre og arbejde med reduktion af klimabelastningen, og værktøjet kan bruges af langt de fleste landbrugsvirksomheder uafhængig af størrelse og produktionsform.

Praktisk

For at få adgang til værktøjet skal man logge på ESGreen Tool med sit AgroID via hjemmesiden www.esgreentool.dk.

Brugere vil blive opkrævet et årligt abonnement i niveauet 1.500-2.500 kroner, afhængigt af hvor mange produktionsformer, der er på bedriften. Dog er der under visse betingelser mulighed for gratis adgang til ESGreen Tool i 2022.

ESGreen Tool er udviklet med finansiel støtte fra foreningen Forenet Kredit og finanskoncernen Nykredit. Forenet Kredit er kort fortalt en forening for kunder i Nykredit og Totalkredit, og den er samtidig hovedaktionær i de to finansvirksomheder.

Forenet Kredit og Nykredit støtter også en række klimadage og onlinekurser i forbindelse med lanceringen af det nye klimaværktøj i dansk landbrug.

- For landbruget som helhed vil værktøjet komme til at betyde, at vi nu som erhverv kan arbejde målrettet og ensartet med klimaindsatsen

Nis Kristian Hjort, mælkeproducent, Børkop

Dét kan ESGreen Tool

• Beregne den aktuelle klimabelastning på en landbrugsbedrift som antal CO2-ækvivalenter for hele bedriften, herunder også fordelt på metan, CO2 og lattergas

• Beregne effekten af valgte virkemidler

• Bruges som et værktøj, der hjælper landmanden med at vælge de virkemidler med størst effekt på bedriften

ESGreen Tool kan på sigt:

• Beregne den aktuelle klimabelastning på en landbrugsbedrift pr. produktionsenhed

• Understøtte en digital handlingsplan, hvor tiltag og effekt løbende kan følges

• Understøtte virkemidlernes effekt, så landmand og rådgiver kan vælge de virkemidler med størst effekt og med lavest mulig omkostning

Kilde: Seges Innovation

Her kan du få mere viden om klimaværktøjet

Der er mange muligheder for at blive klogere på Seges Innovations nye, digitale klimaværktøj ESGGreen Tool.

For eksempel kan man deltage i gratis klimadage, som afholdes over hele landet i samarbejde med lokale DLBR-virksomheder.

- På klimadagene vil deltagerne sammen fokusere både på klimadagsordenen i det store perspektiv, og på hvordan man kan gøre en forskel på sin egen bedrift ved hjælp af ESGreen Tool, lyder det fra Seges Innovation.

Den første af over 20 klimadage løber af stablen den 24. marts. Find programmet for dit område på den fælles tilmeldingsside www.tilmeld.dk/klimadag.

Kurser

Der er også mulighed for at tage et gratis onlinekursus i at bruge ESGreen Tool. Deltagerne arbejder også med forskellige virkemidler og opstiller fremtidsscenarier. Se mere om kurset på hjemmesiden www.kurser.seges.dk.

www.seges.dk kan man se en video om det nye værktøj, og man kan også tilmelde sig et nyhedsbrev om udviklingen af klimaværktøjet og klimauddannelserne.

Læs også