Nyt netværk om biokul skal gøre landbruget grønnere

Sort biokul er en af vejene til et grønt landbrug i Ringkøbing-Skjern Kommune, der er blandt initiativtagerne til et nyt dansk netværk for pyrolyse og biokul.

I 2019 var den gennemsnitlige CO2-udledning pr borger i Ringkøbing-Skjern Kommune faldet til to tons om året.

Men med nye beregningsmetoder, der tæller landbrug, skovbrug og affald med i oprindelsesstedets regnskab, er Danmarks geografisk største kommune nu »slået tilbage i Ludo«, så den gennemsnitlige CO2-udledning er på cirka 19 tons pr. borger pr. år.

Dét tal skal ifølge borgmester Hans Østergaard (V) bringes ned, og derfor er Dansk Pyrolyse og Biokul-netværk netop stiftet for at gøre landbruget til en markant medspiller i den grønne omstilling – og til at nedbringe den gennemsnitlige borgers samlede CO2-udledning i kommunen.

Gennem en såkaldt pyrolyse-proces binder man nemlig den CO2, der er optaget i for eksempel halm og gylle. Det biokul, der kommer ud af processen, har tilmed jordforbedrende effekter, når det nedfældes på markerne, hvilket betyder, at lerjord bliver mere porøs, og sandjord bliver bedre til at holde på fugt.

- Biokul er en »silver bullit« – eller magisk løsning – for klimaet, fordi landbruget kan fjerne CO2 fra atmosfæren og samtidig producere flere fødevarer, fortæller projektleder i Ringkøbing-Skjern Kommunes Klimasekretariat Henrik Westerby.

Videndeling

Formålet med Dansk Pyrolyse og Biokul-netværk er derfor at skabe kontakt mellem landmænd og landbrugsuddannelser og -konsulenter på den ene side og teknologiproducenter og forskere på den anden. Foruden at være et forum, hvor danske interessenter kan dele viden om og erfaringer med biokul og pyrolyse.

- Ud over at Ringkøbing-Skjern Kommune tidligere på året blev udnævnt som Danmarks Klimakommune nr. 1 og sidste år var blandt finalisterne til EU's Green Leaf-pris, er vi også én af landets største landbrugskommuner, hvis ikke dén største. Det forpligter, og derfor er det naturligt, at vi, også når det gælder biokul, udviser samfundssind over for hele verden og går forrest i den grønne omstilling af landbruget, siger borgmester Hans Østergaard.

Finansering

Han peger på, at kommunen desuden arbejder med at udtage lavbundsarealer fra landbrugsdriften for at kunne lagre CO2 i oversvømmede lavbundsarealer og nedbringe landbrugets CO2-udledning.

En del af den store interesse for biokul hænger sammen med aftalen om grøn omstilling af dansk landbrug, som et bredt flertal i Folketinget vedtog i oktober 2021.

Som en del af aftalen er der afsat 3,8 milliarder kroner til at nedbringe land- og skovbrugets udledning af drivhusgasser med 55-65 procent i 2030 målt i forhold til 1990. Mindst en fjerdedel af reduktionen ventes at ske gennem biokul og pyrolyse.

Fakta om biokul

  • Biokul er forkullet restmateriale fra plante- eller dyrebiomasse og opstår efter en pyrolyse-proces, hvor biologiske affaldsprodukter opvarmes til cirka 500 grader i en iltfattig ovn
  • Biokul kan lagre CO2 i 500-1.000 år

Læs også