Ny taskforce skal finde lavbundsløsninger

Nu vil Landbrugsstyrelsen styrke lavbundsindsatsen med en taskforce, som løbende vil arbejde på at fjerne de udfordringer, der opstår i det omfattende arbejde med at udtage landbrugsjord.

Et bredt politisk flertal besluttede i efteråret at nedsætte taskforcen i aftalen om grøn omstilling af dansk landbrug. Aftalen indebærer blandt andet, at der sigtes mod, at der skal udtages 100.000 hektar lavbundsjorde inklusiv randarealer. Og nu vil Landbrugsstyrelsen nedsætte en gruppe, som skal finde ud af, hvor de største udfordringer ligger.

- Taskforcen kommer til at spille en nøglerolle i den grønne omstilling af landbruget. Derfor skal vi finde dygtige medlemmer, der har konkret erfaring med den type projekter, som vi står over for at skulle gennemføre i stor skala. Og samtidig skal de være dygtige til at se løsninger, hvor andre ser problemer, siger enhedschef i Landbrugsstyrelsen, Mette Hyldebrandt-Larsen.

- Taskforcens opgave bliver at prioritere udfordringerne, så de vigtigste bliver løst først. Og så skal den sørge for, at de rette myndigheder eller interesseorganisationer bliver inddraget, når udfordringerne opstår, siger Mette Hyldebrandt-Larsen.

Taskforcen vil referere til den nationale styregruppe for udtagning af lavbundsjorder og de kollektive kvælstofvirkemidler. Styregruppen og taskforcen vil på den måde udgøre et fælles partnerskab med deltagelse af centrale aktører omkring indsatserne.

Det todelte partnerskab skal sikre, at der både er et forum for strategisk håndtering af indsatser og for løsning af konkrete tekniske, faglige eller administrative problemstillinger på tværs af de mange aktører. Første møde i taskforcen afholdes i juni inden sommerferien.

 

Følgende organisationer kan indstille medlemmer til taskforcen

  • Landbrugsstyrelsen

  • Miljøstyrelsen

  • Naturstyrelsen

  • Kommunernes Landsforening

  • Landbrug & Fødevarer

  • Seges Innovation

  • Enkelte kommuner udvalgt af Kommunernes Landsforening

 

Læs også