Klimaforandringer vil ramme tomatproduktionen markant

Hovedparten af den globale produktion af tomater til blandt andet ketchup er koncentreret i få områder af verden. Her forventes klimaforandringerne ifølge en professor fra Aarhus Universitet at få væsentlig indflydelse på den fremtidige produktion og forsyning til tomatforarbejdningsindustrien.

Selvom den er karakteriseret som en frugt, har tomaten de ernæringsmæssige værdier af en grøntsag, og den anses faktisk for at være en af de vigtigste grøntsager i verden i forhold til dyrkningsarealer, kommerciel anvendelse og forbrug.

Der findes to typer dyrkede tomater. Den ene er tomater til frisk konsum, bedre kendt som de friske tomater, vi køber i forretningerne. De dyrkes normalt dyrket i et kontrolleret miljø i drivhuse.  Den anden type bliver dyrket på åben mark og høstes mekanisk. De bruges blandt andet til dåsetomater, ketchup, tomatpuré osv. den er bedre kendt som forarbejdningstomater.

- Forarbejdningstomaterne dyrkes på åbne marker, hvilket betyder, at vi ikke kan kontrollere det miljø, de vokser i. Det gør produktionen sårbar over for klimaforandringer. I modsætning til de friske tomater, vi køber hos købmanden, så har den her slags tomater nemlig brug for mere end den rigtige temperatur for at vokse, de har brug for en vis mængde vand, den rigtige jordbund, de rigtige næringsstoffer og naturligvis også landmænd, der ved, hvordan man dyrker denne type grøntsager, forklarer professor Davide Cammarano fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet.

I en ny undersøgelse udført i samarbejde med University of Texas, Purdue University, University of Salerno, University of Florida og NASA Goddard Institute for Space Studies forudsiger han store ændringer i tomatforarbejdningsindustrien på grund af de temperaturstigninger fremtiden ser ud til at byde på på grund af klimaforandringerne.

Væsentlig indflydelse på fremtidigt udbud

Tre lande dominerer produktionen af forarbejdningstomaterne: Californien i USA, Italien og Kina.

- Kina, Italien og Californien står for mere end 65 procent af den globale produktion, forklarer Davide Cammarano.

Forskellige projekterede klimascenarier blev brugt i undersøgelsen, men alle pegede på en fremtid, hvor produktionen af forarbejdningstomater vil ændre sig dramatisk inden for de næste 30-40 år.

- Vores procesbaserede tomatmodel projekterer, at produktionen i de tre lande vil falde med seks procent i 2050 sammenlignet med basisperioden 1980-2009, siger Davide Cammarano.

Temperaturstigningen er skurken

Temperaturen for optimal udvikling og udbytte ligger mellem 22 og 28 grader celsius afhængig af vækststadiet. Derfor vil den forventede stigning i temperatur gøre det for varmt at dyrke tomaterne, og produktionen vil ifølge undersøgelsen falde med 6 procent. 

- Hvis temperaturen stiger, som vores fremskrivninger viser, kan vi se ind i en fremtid, hvor det nordlige Californien og Italien måske ikke vil være i stand til at opretholde det nuværende niveau for forarbejdningstomater. Det vil ske som følge af for høje temperaturer samt vandressourcebegrænsninger, siger Davide Cammarano.

Køligere regioner som det nordlige Kina og de nordlige dele af Californien ser ud til at kunne drage fordel af temperaturstigningerme og kan i virkeligheden opnå en konkurrencefordel. Ifølge professoren kan vi faktisk se en fremtid, hvor der efter 2050 ikke længere dyrkes tomater i Italien. I stedet for vil forarbejdningstomater skulle importeres fra Kina eller måske endda dyrkes i helt nye regioner.

- Tomater vil fortsat blive dyrket, men formentlig i andre regioner end nu, så udbuddet er ikke truet som sådan. Men det er vigtigt at huske på, at en stor andel af af tomatforarbejdningsindustrien i øjeblikket er placeret i Italien, og de skal derfor forberede sig på en fremtid med begrænset udbud af tomater fra lokale regioner, siger Davide Cammarano.

Ifølge prognoserne fra denne undersøgelse udgør klimaændringer et stort problem for forarbejdning af tomater, og inden for de næste 30 år vil Italien som eksempel ikke længere være i stand til at producere tomater.


 

Læs også