Ny inspirationsguide til afgrøder i tørke

- Det giver efterhånden mening at overveje, om vi skal dyrke nogle andre afgrødesorter i kystnære områder, som er mere tolerante overfor et øget saltindhold i jorden, og som eventuelt kan vandes med brakvand, hvis tørke indtræffer, siger Louise Krogh Johnson, Business Development Manager ved Food & Bio Cluster Denmark.

Food & Bio Cluster Denmark, Aarhus Universitet og Sagro har samarbejdet om guiden: »Inspirationsguide om landbrug i saltholdig jord« til landmænd, fødevareproducenter og fødevareforarbejdningsvirksomheder.

I det netop afsluttede projekt SalFar er salttolerancen af forskellige afgrøder, heriblandt kartofler, gulerødder, løg og rødbeder, blevet undersøgt på mere end 20 testmarker rundt omkring i Nordsøregionen. Gennem tusindvis af feltforsøg har landmænd og forskere i SalFar-projektet været i stand til at identificere sorter af afgrøder, som er egnede til en fremtidig strategi for landbrug på saltholdig jord.

Saltholdigheden i jorden stiger i længerevarende tørkeperioder, og i inspirationsguiden findes en række testresultater fra feltforsøg med mere salttolerante afgrøder på landbrugsjord, der er i fare for at blive, eller allerede er blevet, tilsaltet. Udover at have en højere salttolerance end konventionelle afgrøder er disse sorter også mere modstandsdygtige over for tørke.

Læs også