Formand for Agri Nord: - Vesthimmerlands klimasyn kan inspirere andre kommuner

Byrådet i Vesthimmerlands Kommune har godkendt en klimahandlingsplan, der er blevet positivt bemærket i landboforeningen Agri Nord.

Politikerne i Vesthimmerland har med en netop godkendt klimahandlingsplan vedtaget, at kommunen i arbejdet med den grønne omstilling er forpligtiget til at inddrage landbrugets positive optag af CO2 i forhold til det samlede CO2-aftryk.

- Den tilgang, som politikerne i Vesthimmerland har til landbruget, kunne man måske lade sig inspirere af i resten af Nordjylland – ja, i resten af landet, siger formand for Agri Nord, Carl Christian Pedersen.

Positivt, at CO2-optaget indgår i planen

- Vi bemærker i Agri Nord, at Vesthimmerland prioriterer landbruget – at landbrug er en vigtig del af kommunens DNA.

Han tilføjer, at Agri Nord ser positivt på, at man tænker landbruget ind i klimahandlingsplanen og vurderer landbrugets og skovbrugets CO2-optag i stedet for alene at fokuserer på udledning.

- Vi arbejder selvfølgelig fortsat målrettet på at nedbringe udledningen fra landbruget og på at øge optaget af CO2, understreger han og fortsætter:

- Og vi går konstruktivt ind i arbejdet som landbrugsforening i forhold til at udvikle og finde de gode klimaløsninger, så vi når i mål med en reduktion.

Opgørelsesmetoden skal revurderes

Opgørelsen af CO2-regnskabet i klimaplanen fra Vesthimmerland Kommune er udarbejdet efter den såkaldt CAPF-metode.

Af byrådsbeslutningen i Vesthimmerland Kommune fremgår det, at kommunen er forpligtiget til: »At revurdere metoden bag opgørelsen af CO2-udledningen og arbejde for en metode, der tager højde for det positive optag i de biologiske processer, som i samspil med bæredygtig energiproduktion bidrager til reduktion af det samlede CO2-aftryk.«

Både en udfordring og et potentiale

Borgmester i Vesthimmerlands Kommune, Per Bach Laursen, glæder sig først og fremmest over, at Vesthimmerland har vedtaget en meget ambitiøs Klimahandlingsplan.

- I den plan slår vi to tykke streger under landbrugets betydning og berettigelse – både når det gælder erhvervets udledning og optag, siger Per Bach Laursen og fortsætter:

- Landbruget er både vores store CO2-udfordring, men også vores største stedbundne potentiale, når det gælder nedbringelse af CO2-udledning, men også energiproduktion og skabelse af energi-øer.

Borgmesteren understreger, at tilføjelsen om landbruget i klimahandlingsplanen blot viser det skarpe fokus på erhvervet i indsatsen i Vesthimmerland.

Den samlede værdikæde i fokus

I byrådets beslutning står der, at landbrugsproduktionen er en vigtig del af Vesthimmerland.

- Det er derfor afgørende for kommunen, at udledningen vurderes ud af landbrugets samlede værdikæde fra planternes optag af CO2 til det konkrete forbrug af fødevarer lokalt og produktion af eksportvarer, forklarer Per Bach Lauersen.

Vesthimmerlands Kommune har desuden tilmeldt kommunen til et arbejde i KL, der tester og udvikler de forbedringer og metodeændringer af energi og CO2-regnskabet, der aktuelt er under udvikling.

- I den plan slår vi to tykke streger under landbrugets betydning og berettigelse – både når det gælder erhvervets udledning og optag

Per Bach Laursen, borgmester i Vesthimmerland Kommune

Læs også