Nyt klimaprojekt: Skal hjælpe østjyske landbrug med at måle og sænke klimaaftryk

Et nyt klimapartnerskab mellem Østjysk Landboforening og kommunerne i Hedensted og Horsens sætter nu fokus på at sænke klimaaftrykket hos en række lokale landbrug.

Ved hjælp af et nyt klimaberegningsværktøj får landbrugene ny viden om udfordringer og muligheder ved reduktion af klimabelastningen i deres bedrifter. Projektet blev skudt i gang forleden.

Dansk landbrug skal nedbringe udledningen af drivhusgasser med 55-65 procent frem mod 2030. Derfor vil parterne bag projektet og de 15 deltagende landbrug nu kortlægge, hvor udledningerne konkret stammer fra, og hvad der kan gøres ved dem.

I sidste ende skal projektet pege på tiltag, der kan reducere landbrugets klimabelastning.

Borgmester i Hedensted Kommune, Ole Vind, ser frem til at komme i gang med projektet:

- Vi har en spirende grøn, fødevareindustri her i området og mange landbrug, som vil innovation og udvikling, så jeg tror på, at projekter, som det her, kan være med til at gøre en forskel og styrke udviklingen af fremtidens grønne landbrug. For det er ved at skabe og formidle ny viden og erfaringer, som hurtigt kan sættes i spil andre steder, at vi kan gøre en forskel, så jeg ser frem til at følge projektet og resultaterne i den kommende tid.

Også Horsens-borgmester Peter Sørensen hilser det nye projekt velkommen og glæder sig over stor lokal opbakning:

- Vi har mange landbrug i vores kommuner og samtidig en bunden opgave med at komme i mål med at reducere vores klimabelastning. Jeg ved, at mange lokale landbrug allerede har meldt sig på banen for at deltage i projektet. Det er rigtigt positivt, for det viser jo, at både vores lokale landbrug og kommunerne er klar til at tage ansvar for at drive den grønne udvikling på fødevareområdet.

Pulje skal kickstarte projektet

Med en pulje på 425.000 kroner kickstarter klimaprojektet indsamling af viden hos udvalgte landbrugsvirksomheder i de to kommuner. Pengene går blandt andet til at medfinansiere det digitale klimaværktøj, ESGreen-Tool, der installeres hos de deltagende udvalgte landbrug. Værktøjet kan beregne enkelte bedrifters aftryk og vise, hvordan ændringer af eksempelvis foder, gødning og nye teknologier kan påvirke klimaaftrykket.

Klimaprojektet strækker sig frem til 2025. Udover at få adgang til klimaværktøjet, modtager landmændene også et rådgivningsforløb fra rådgivningsvirksomheden Velas.

- Gode data er helt afgørende for, at vi sammen kan arbejde konstruktivt med udviklingen af fremtidens landbrug. Med projektet får vores landbrug hjælp til at måle mere præcist på egne bedrifter, mens vi også får et bedre overordnet data-grundlag, så vi kan målrette klimaindsatsen og arbejde mere kvalificeret med, hvordan vi når de klimakrav, der stilles til landbruget, siger Henrik Nielsen, der er formand for Østjysk Landboforening.

Erfaringerne fra rådgivningsforløbet vil blive delt mellem deltagerne i projektet og kommunerne i samarbejdet.

Viden giver anledning til handling

Som resultat af projektet udarbejdes en samlet rapport, som parterne ser på i fællesskab.

Den nye viden skal skabe et bedre vidensgrundlag og styrke samarbejdet mellem landbrug, de deltagende kommuner og Østjysk Landboforening og bringe parterne tættere på hinanden i deres fælles arbejde med den grønne omstilling.

- Det er enormt vigtigt, at alle parter deltager aktivt i at finde de grønne løsninger, som der jo er så meget brug for. Danske landbrugsvirksomheder har potentiale til at reducere klimabelastningen, men vi kan opnå betydeligt bedre resultater, hvis vi ser på landbrug og fødevareproduktion overordnet og binder alle aktører sammen, det er noget af det, som samarbejdet med kommunerne kan bidrage til, forklarer Henrik Nielsen.

Ifølge Det Nationale Center for Miljø og Energi (DCE) under Aarhus Universitet stod landbrugssektoren i 2017 for 22,4 pct. af den totale drivhusgasemission målt i CO2-ækvivalenter.

Aftaleparterne bag landbrugsaftalen fra oktober 2021 har en fælles ambition om, at udledningen af drivhusgasser for land- og skovbrugssektoren skal reduceres med 8 mio. ton CO2e i 2030 under hensyntagen til principperne i Klimaloven.

Læs også