L&F klar med klimaplan

Der er stort potentiale i den klimaplan, som Landbrug & Fødevarer for nylig har sendt ud.. Ifølge planen kan man med kendte teknologiske løsninger leve op til Landbrugsaftalens mål om at nedbringe CO2e-udledningen.

En CO2e-reduktion på mellem 6,7 og 9,3 mio. tons frem mod 2030. Det er konklusionen i udspillet Dyrk mulighederne, der er landbrugs- og fødevareerhvervets klimaplan frem mod 2030. Planen viser, at der findes en grøn udviklingsvej for landbruget, og den konkretiserer de næste skridt på vejen mod et klimaneutralt fødevareerhverv i Danmark.

Planen dokumenterer, at man med kendte virkemidler og teknologiske løsninger kan indfri de nationale klimamål. Hvis planens tiltag føres ud i livet, vil den danske fødevaresektor kunne reducere CO2e-udledningen med mellem 6,7 og 9,3 mio. tons CO2e frem mod 2030. Dermed kan sektoren leve op til Danmarks klimamål og landbrugsaftalen fra 2021.

Desuden kan teknologierne inspirere udlandet, der vil kunne se, at produktion af fødevarer og et lavere klimaaftryk kan gå hånd i hånd.

Planen bygger på mange forskellige virkemidler, der hver især kan bidrage med CO2e-reduktioner i fødevaresektoren. Et eksempel er foderproduktet Bovaer, der har potentiale til at reducere metanudledningen fra kvæg med tæt på en mio. tons CO2e i 2030.

Også teknologier som pyrolyse og udtagning af lavbundsjord har store reduktionspotentialer. Udtagning af lavbundsjorde har ifølge L&F-planen potentiale for en sænkning på op mod 2,5 mio. tons CO2e om året, mens det bliver anslået, at pyrolyseteknologien har et potentiale for at sænke udledningerne med op mod 1,26 millioner tons CO2e frem mod 2030.

Dyrk mulighederne – Landbrugs- og fødevareerhvervets klimaplan frem mod 2030 kommer forud for, at regeringens ekspertudvalg i efteråret kommer med deres anbefalinger til, hvordan fødevareerhvervet kommer i mål med de nationale CO2e-reduktioner. Her skal det såkaldte Svarer-udvalg blandt meget andet også indstille en køreplan for en udformning af en CO2-afgift på landbrugets biologiske processer..

Læs også