570 millioner i puljen – ansøgere til 396 millioner: Udsigt til støtte for alle

Alle ansøgere til støtte til Miljø- og klimateknologi 2023 kan forvente at få tilsagn.

Ansøgningsrunden til Miljø- og klimateknologi 2023 lukkede 31. januar. Tilskudspuljen var med 570 millioner kroner historisk høj, og der er søgt om tilskud for cirka 396 millioner kroner.

Det betyder, at alle de ansøgere, som lever op til kravene, kan forvente at få tilsagn, skriver Landbrugsstyrelsen.

- Det er rigtig godt nyt, at der er så stor interesse i at investere i grønne teknologier, og vi er glade for at kunne bidrage til at stimulere den grønne omstilling. Desuden giver det os mulighed for at hjemtage en betydelig del af de resterende midler fra landdistriktsprogrammet, siger Monique Hes, teamleder i Landbrugsstyrelsen.

Landbrugsstyrelsen har modtaget hele 1.550 ansøgninger om tilskud. De fordeler sig mellem 101 forskellige miljø- og klimateknologier, inden for 10 forskellige indsatsområder fra landbrugere og gartnere. Det er den sidste miljøteknologiordning, som finansieres med midler fra landdistriktsprogrammet 2014-2022.

Stor interesse for overdækning

Reducering af ammoniakudledning fra gylletanke har fået sit eget særskilte indsatsområde under ordningen, så alle landbrugere kunne søge tilskud til teknologien, uanset om man har en bedrift med husdyr eller er planteavler.

Det giver langt flere landbrugere mulighed for at få støtte til at mindske udledning af ammoniak fra deres gylletanke. Indsatsområdet blev den suverænt mest populære – hele 945 ansøgere har søgt om tilskud for i alt 147,1 millioner kroner.

Hjemtagning af EU-midler fra Landdistriktsprogrammet skal ske inden udgangen af 2025. Derfor skal projekter under denne ordning gennemføres inden for et år.

Projektperioden starter den dag, man har indsendt en ansøgning om tilsagn. Af samme grund er projektforlængelse og -ændringer ikke muligt. I projektperioden er det kun muligt at søge om overdragelse.

En undtagelse fra denne regel gælder dog indsatsområdet for overdækning af gylletanke, hvor projektperioden kører frem til 30. juni 2025.

Læs også