bannerPos

Forskere: Red klimaet – fæld flere træer

Skovrider Esben Møller Madsen (tv), ph.d. Anders Tærø Nielsen, seniorforsker Palle Madsen og skovrider Per Hilbert har sammen skrevet bogen »Klimaskoven – et effektivt redskab til håndtering af CO2-problemet«. Heri argumenterer de for et aktivt skovbrug med større arealer og større hugst.

AF: JACOB LUND-LARSEN

CHEFREDAKTØR
25-09-2019 07:11
Ifølge forsker- og skovgruppe vil den danske CO2-udledning kunne reduceres med 30 procent ved at øge det danske skovareal til en fjerdedel af Danmarks areal. Pris: 15 milliarder kroner.

Større skovhugst i Danmark er svaret på klimaudfordringerne.

Det er det opsigtsvækkende budskab fra en gruppe forskere og erfarne folk fra skovbranchen.

- Et aktivt skovbrug med øget træproduktion er det mest virkningsfulde værktøj, vi i dag har til rådighed for at gøre noget for klimaet. Hidtil har debatten desværre mere været kendetegnet ved følelser og politiske holdninger end ved fakta, konkret viden og forståelse for, hvordan aktiv skovdrift kan løse et alvorligt problem, siger skovrider Esben Møller Madsen.

Skovriderens melding er afstemt med en gruppe forskere og erfarne folk fra skovbranchen, og den falder midt i en ophedet hjemlig debat om, hvorvidt der skal bruges markant mindre flis i de danske kraftværker, og om der skal udlægges mere urørt skov. Parallelt kører også en kampagne for at rejse mere skov.

30 procents CO2-reduktion for 15 milliarder

Og det er der et stærkt behov for. Men skoven skal udnyttes til produktion. Ifølge forsker- og skovgruppen vil den danske CO2-udledning nemlig kunne reduceres med 30 procent ved blot at øge det danske skovareal, så det kommer til at udgøre en fjerdedel af Danmarks areal.

- Et aktivt skovbrug med øget træproduktion er det mest virkningsfulde værktøj, vi i dag har til rådighed for at gøre noget for klimaet

Esben Møller Madsen, skovrider

Vurderingen er, at målet kan nås ved investeringer på 15 milliarder forudsat uændrede EU-tilskud til de tilplantede landbrugsarealer. Den danske pensionssektor har til sammenligning netop bebudet, at den frem mod 2030 vil investere 350 milliarder kroner af danskernes pensionsopsparinger i grøn omstilling, som dog ikke nødvendigvis har noget med øget skovbrug at gøre.

De 350 milliarder kroner svarer ifølge Berlingske til 12 procent af det samlede danske bruttonationalprodukt og mere end halvdelen af det samlede offentlige forbrug i Danmark på et helt år.

Skovene er billige

Men i skovene kan det gøres langt billigere. Øges skovenes areal yderligere til lidt over en tredjedel, kan udledningen af CO2 således reduceres med hele 50 procent, lyder forskernes og skovridernes vurdering.

Deres argumentation tager udgangspunkt i, at ikke alene kan et større skovareal med en større tilvækst suge mere CO2 ud af luften, men især i at træ kan erstatte en lang række materialer som stål, beton, tegl m.m. Materialer, som i dag kræver store mængder fossilt brændsel til deres fremstilling og forarbejdning, hvilket medfører en stor CO2-udledning til atmosfæren.

Ved delvist at udfase de energitunge materialer i byggeriet og andre steder og erstatte dem med træbaserede materialer, vil CO2-udledning blive reduceret. Men det kræver et aktivt skovbrug med større arealer og større hugst end i dag.

Skov er et effektivt klima-værktøj

Forskerne og praktikerne opfordrer i fællesskab til et paradigmeskift i både den offentlige debat og i den danske skovdrift. Det sker i bogen »Klimaskoven – et effektivt redskab til håndtering af CO2-problemet«, som udgives af seniorforsker Palle Madsen og ph.d. Anders Tærø Nielsen samt skovrider Per Hilbert fra branchefællesskabet Skovdyrkerne og førnævnte skovrider Esben Møller Madsen, der har arbejdet med praktisk skovdrift i Danmark og udlandet i mere end 40 år.

Ifølge forfatterne håndteres klimaudfordringer og reduktion af CO2-belastningen bedst gennem udvikling af klimaskove. Det er skove, der drives bæredygtigt, og hvor driften kombinerer en høj tilvækst med en stor variation og kontinuitet i naturen. Herved opnår man såvel en høj CO2-binding og mange levesteder, der sikrer biodiversiteten.

- Udover at erstatte de energitunge materialer, vi i dag anvender, er der også et stort innovationspotentiale i træ. Træ kan i fremtiden være grundmateriale i alt fra modetøj og babybleer til en lang række glas- og plastprodukter, pointerer gruppen.

jll@effektivtlandbrug.dk
telefon 63 38 25 48

Nyt værktøj sikrer hurtig og effektiv rengøring af rullende mælkeautomat til kalve

En stor del af Calvex’ kunder gør et godt stykke arbejde omkring den daglige rengøring af deres Mælketaxa. Men der er også plads til forbedringer, lyder det fra firmaet, som nu gør rengøringen endnu nemmere i hverdagen.

Plus 15 procent efterafgrøder ødelægger mere, end det gavner

Foreningen for reduceret jordbearbejdning i Danmark har i årevis argumenteret for, at der er brug for langt større frihed til at sammensætte gode, effektive blandinger med indhold af bælgplanter – uden at blive hørt. Det fremmer ikke forståelsen for efterafgrøderne, siger formanden for FRDK’s fagudvalg.

Vi vil behandles ordentligt!

Efterafgrøderne forværrer klimakrisen – bak op om »Oprør fra landet«, anbefaler en af initiativtagerne, Peter Kiær.

Økologien fænger: - Sjovt med det gamle håndværk

Det gamle håndværk har været sjovt at vende tilbage til. Og ny teknologi lokker, siger Ulrik Olsen.

Økologitilskud og handelsstrategi reddede bundlinjen

Hvis Agrovest var fortsat med konventionel drift, havde økonomien været dårligere i både 2018 og 2019.

Økologisk omlægning var det bedste valg for bundlinjen

En driftsleders jobskifte gav anstødet til, at Agrovest droppede konventionelt landbrug. Omlægningen er gået godt, fortæller medejer af det økologiske planteavlsselskab, Ulrik Olsen.

Bøden for en udgået dunk i kemirummet er 8.000 kroner

Brug tid her i vinter på at gennemgå kemirum og kemilager. - Det kan være den bedste timeløn, du kan sikre dig, i forhold til risikoen for, at der i tilfælde af en kontrol bliver fundet ulovligt kemi, påpeger Agrovi.

Veterinær julesang møder kritik i landbruget

- Det er dårlig stil, lyder det fra Per Bardrum, direktør hos Danske Svineproducenter, om en julesang fra statslige veterinærfolk, der sang om skærpet kontrol og om at give transportører med logbogsændringer »det glatte lag«. Humor og satire er okay til en julefrokost, lyder det fra Fødevarestyrelsen.

DLG-messe med klima og vækst på dagsordenen

Ringsted Sport Center danner i begyndelsen af januar rammen om DLG VækstForum, der blandt andet har fokus på klima og bæredygtighed.

Skån klima og natur for politisk aktivisme

Skån klima og natur for politisk aktivisme
Side 1 af 1723 (34459 artikler)Prev1234567172117221723Next