bannerPos

Forskere: Red klimaet – fæld flere træer

Skovrider Esben Møller Madsen (tv), ph.d. Anders Tærø Nielsen, seniorforsker Palle Madsen og skovrider Per Hilbert har sammen skrevet bogen »Klimaskoven – et effektivt redskab til håndtering af CO2-problemet«. Heri argumenterer de for et aktivt skovbrug med større arealer og større hugst.

AF: JACOB LUND-LARSEN

CHEFREDAKTØR
25-09-2019 07:11
Ifølge forsker- og skovgruppe vil den danske CO2-udledning kunne reduceres med 30 procent ved at øge det danske skovareal til en fjerdedel af Danmarks areal. Pris: 15 milliarder kroner.

Større skovhugst i Danmark er svaret på klimaudfordringerne.

Det er det opsigtsvækkende budskab fra en gruppe forskere og erfarne folk fra skovbranchen.

- Et aktivt skovbrug med øget træproduktion er det mest virkningsfulde værktøj, vi i dag har til rådighed for at gøre noget for klimaet. Hidtil har debatten desværre mere været kendetegnet ved følelser og politiske holdninger end ved fakta, konkret viden og forståelse for, hvordan aktiv skovdrift kan løse et alvorligt problem, siger skovrider Esben Møller Madsen.

Skovriderens melding er afstemt med en gruppe forskere og erfarne folk fra skovbranchen, og den falder midt i en ophedet hjemlig debat om, hvorvidt der skal bruges markant mindre flis i de danske kraftværker, og om der skal udlægges mere urørt skov. Parallelt kører også en kampagne for at rejse mere skov.

30 procents CO2-reduktion for 15 milliarder

Og det er der et stærkt behov for. Men skoven skal udnyttes til produktion. Ifølge forsker- og skovgruppen vil den danske CO2-udledning nemlig kunne reduceres med 30 procent ved blot at øge det danske skovareal, så det kommer til at udgøre en fjerdedel af Danmarks areal.

- Et aktivt skovbrug med øget træproduktion er det mest virkningsfulde værktøj, vi i dag har til rådighed for at gøre noget for klimaet

Esben Møller Madsen, skovrider

Vurderingen er, at målet kan nås ved investeringer på 15 milliarder forudsat uændrede EU-tilskud til de tilplantede landbrugsarealer. Den danske pensionssektor har til sammenligning netop bebudet, at den frem mod 2030 vil investere 350 milliarder kroner af danskernes pensionsopsparinger i grøn omstilling, som dog ikke nødvendigvis har noget med øget skovbrug at gøre.

De 350 milliarder kroner svarer ifølge Berlingske til 12 procent af det samlede danske bruttonationalprodukt og mere end halvdelen af det samlede offentlige forbrug i Danmark på et helt år.

Skovene er billige

Men i skovene kan det gøres langt billigere. Øges skovenes areal yderligere til lidt over en tredjedel, kan udledningen af CO2 således reduceres med hele 50 procent, lyder forskernes og skovridernes vurdering.

Deres argumentation tager udgangspunkt i, at ikke alene kan et større skovareal med en større tilvækst suge mere CO2 ud af luften, men især i at træ kan erstatte en lang række materialer som stål, beton, tegl m.m. Materialer, som i dag kræver store mængder fossilt brændsel til deres fremstilling og forarbejdning, hvilket medfører en stor CO2-udledning til atmosfæren.

Ved delvist at udfase de energitunge materialer i byggeriet og andre steder og erstatte dem med træbaserede materialer, vil CO2-udledning blive reduceret. Men det kræver et aktivt skovbrug med større arealer og større hugst end i dag.

Skov er et effektivt klima-værktøj

Forskerne og praktikerne opfordrer i fællesskab til et paradigmeskift i både den offentlige debat og i den danske skovdrift. Det sker i bogen »Klimaskoven – et effektivt redskab til håndtering af CO2-problemet«, som udgives af seniorforsker Palle Madsen og ph.d. Anders Tærø Nielsen samt skovrider Per Hilbert fra branchefællesskabet Skovdyrkerne og førnævnte skovrider Esben Møller Madsen, der har arbejdet med praktisk skovdrift i Danmark og udlandet i mere end 40 år.

Ifølge forfatterne håndteres klimaudfordringer og reduktion af CO2-belastningen bedst gennem udvikling af klimaskove. Det er skove, der drives bæredygtigt, og hvor driften kombinerer en høj tilvækst med en stor variation og kontinuitet i naturen. Herved opnår man såvel en høj CO2-binding og mange levesteder, der sikrer biodiversiteten.

- Udover at erstatte de energitunge materialer, vi i dag anvender, er der også et stort innovationspotentiale i træ. Træ kan i fremtiden være grundmateriale i alt fra modetøj og babybleer til en lang række glas- og plastprodukter, pointerer gruppen.

jll@effektivtlandbrug.dk
telefon 63 38 25 48

BL vil se kommunernes vandløbsarbejde efter i sømmene

Bæredygtigt Landbrug har anmodet samtlige kommuner om at blive optaget som høringspart forud for de kommunale vandløbs-indsatser.

Mange landmænd har en mere bæredygtig virksomhed, end de tror

Ifølge Patriotisk Selskab kan en RISE-analyse give landmændene et overblik over, hvor bæredygtig deres virksomhed faktisk er.

Kubota lancerer tre nye traktorer

I onsdags lancerede japanske Kubota tre nye traktorer i M6002-serien, der kommer på det danske marked sidst på året.

Nu er det sidste chance for tilskud til nybyg og tilbyg

Ansøgningsrunden for modernisering af kvægstalde er ved at nå sin afslutning. Derfor er det sidste udkald for dem, der gerne vil bygge nyt eller bygge til.

- Projekterne skal kunne hænge sammen både med og uden tilskud

Mælkeproducent Anders Iversen Mosdal, Himmerland, har flere gange indsendt en ansøgning med håbet om at få del i puljen om støtte via Landdistriktsprogrammet. I sommer fik han udbetalt tilskudskroner for en udvidelse på 139 sengepladser og et vandrensningsanlæg.

Arbejdssikkerhed afgørende for rekruttering i landbruget

Hvis man skal kunne tiltrække flere unge til svineproduktionen, er det af afgørende betydning, at arbejdssikkerheden kommer i større fokus, skriver Tina Søndergaard Kristensen, der er bygningsrådgiver med fokus på svinestalde hos Byggeriteknik i dette indlæg.

Nye Weidemann-læssere

Nye opdaterede læssere fra Weidemann, blandt andet en Hoftrac 1390 konventionel hjullæsser og en Weidemann T4512 teleskoplæsser.

Yara lancerer ny YaraMila 21-3-10 med mangan

Yara lancerer nu en nyudviklet udgave af deres velkendte YaraMila 21-3-10, der indeholder mangan. Den nye gødning supplerer den meget velkendte YaraMila 21-3-10 og er et bidrag til de klassiske manganløsninger på markedet. Promangan gødningen distribueres gennem DLG, der har store forventninger til den nye gødning.
Side 1 af 1948 (38957 artikler)Prev1234567194619471948Next