Klimaaftryksberegner klar i 2021

- Når vi har udviklet værktøjet, kan landbruget arbejde meget mere målrettet med at sænke udledningen af klimagasser, siger klima- og bæredygtighedschef i Seges.

Næste år får danske landmænd et helt nyt redskab: Et digitalt klima-værktøj, som kan hjælpe det enkelte landbrug til at få et lavere klimaaftryk. 

Værktøjet vil kunne beregne, hvor meget hver enkelt gård påvirker klimaet. Derudover kan det sammenligne bedriftens klimaaftryk med andre bedrifters aftryk, og så kan det komme med forslag til, hvad landmanden kan gøre for at gøre klima-aftrykket lavere.

Udviklingen af værktøjet er støttet af Miljø- og Fødevareministeriet via Promilleafgiftsfonden for landbrug med 7,6 millioner kroner. Efter et åbent udbud er opgaven lagt i hænderne på Økologisk Landsforening og Seges.

- Det er virkelig en god nyhed. Det har meget store perspektiver både for den enkelte landmand og for landbruget som helhed. Når vi har udviklet værktøjet, kan landbruget arbejde meget mere målrettet med at sænke udledningen af klimagasser, siger Hans Roust Thysen, chef for Center for Klima og Bæredygtighed i Seges.

Kan bruges af alle

- Det nye værktøj har en kæmpe betydning.  Alle steder, hvor vi kan reducere klimaaftrykket, er positivt. I landbruget har vi et stort ansvar for at nedsætte vores klimaaftryk, og landmændene har brug for værktøjer for at nå i mål med det. Det får de med dette klimaværktøj. Det er til gavn for alle, siger Peder Bligaard, landbrugschef i Økologisk Landsforening. 

Klimaværktøjet vil kunne bruges af alle landmænd, inden for driftsgrenene kvæg, svin, fjerkræ, planteproduktion og visse typer grøntsagsproduktion, uanset om gården er konventionel eller økologisk. 

Mere gennemsigtighed

- Det bliver et uvurderligt redskab for landmanden og den enkelte bedrift. Det kommer til at skabe ejerskab og øge motivationen for at lave tiltag, der gør bedriften mere klimavenlig, siger Peder Bligaard.

- Danske landmænd og fødevarer er i forvejen kendt som nogle af de bedste i verden, og når hver enkelt gård kan arbejde så håndgribeligt med at sænke klimaaftrykket, så vil det helt sikkert også vække genlyd ude i verden, og dermed styrke de danske landbrugsvarers internationale konkurrenceevne, siger Hans Roust Thysen.

Som supplement til klima-værktøjet skal landmanden kunne få rådgivning om, hvordan klimaaftrykket kan forbedres. Derfor kommer Økologisk Landsforening og Seges også til at udarbejde et rådgivningskoncept på området.

aldo

Læs også