Ny lejelov følges op af ny lejekontrakt

Som følge af den nye lejelov er der kommet en ny lejekontrakt til brug ved udlejning af boliger.

I en tidligere artikel har jeg nævnt, at en ny lejelov er trådt i kraft pr. 1. juli 2022. Jeg nævnte i den artikel, at der i løbet af efteråret 2022 ville komme en ny lejekontrakt til brug ved udlejning af boliger. Denne kontrakt er nu kommet, og de tidligere udgaver må ikke længere benyttes.

En lejeaftale – og andre aftaler mellem lejer og udlejer – skal være skriftlige, hvis blot den ene part ønsker det. Det siger vel sig selv, at man ikke lejer noget ud, uden en skriftlig lejekontrakt.

Hvis man ønsker at benytte en blanket (altså en fortrykt eller standardiseret lejekontrakt), er det kun tilladt at benytte den formular, som er autoriseret af Indenrigs- og Boligministeriet.

Det er heller ikke tilladt at skrive den autoriserede blanket af – man skal kort og godt benytte formularen præcist, som den er. Lejekontrakten er nem at finde på internettet, og man kan også købe en trykt papirversion hos boghandleren. Kontrakten hedder nu »Typeformular A, 10. udgave«.

Overgangsperiode resten af året

Jeg råder helt bestemt til, at man benytter denne formular – og kun denne formular. Der er ingen som helst grund til at opfinde sin egen kontrakt. Man glemmer med sikkerhed et eller andet vigtigt, og den godkendte formular er velkendt af alle. Lejerne er givetvis også mere trygge ved at få en kontrakt på en godkendt formular end at få noget hjemmelavet.

Den nye lejekontrakt er anvendelig fra 1. september 2022. I en overgangsperiode, der varer året ud, kan man bruge både 9. udgave og 10. udgave. Fra 1. januar 2023 er 9. udgave udgået.

Lejekontrakten består af 14 sider. Som hidtil er de første syv sider den individuelle kontrakt. De sidste syv sider er en vejledning. Kontrakten er alle 14 sider, som alle skal tilgå lejeren.

Jeg anbefaler, at man i den individuelle tekst på side 6 og 7 skriver, at »Denne lejekontrakt består af i alt 14 sider, og lejer kvitterer ved underskrift på kontakten for modtagelse af samtlige 14 sider, herunder den i kontrakten indeholdte vejledning«.

Elektronisk kommunikation

Der har været eksempler ved domstolene, hvor det har haft betydning, om vejledningen var udleveret til lejer eller ej. De elektroniske formularer kan udfyldes på computeren og derefter udskrives.

Der er nu mulighed for at anføre parternes mail-adresser, hvilket hænger sammen med at elektronisk kommunikation efter den nye lejelov skal fravælges – og ikke som tidligere tilvælges. Det normale er derfor nu at kommunikere pr. mail – medmindre lejer er fritaget for elektronisk kommunikation (e-boks m.v.).

Der er som noget nyt også mulighed for at afkrydse, om lejemålet er omfattet af regler om fri lejefastsættelse, og om der er aftalt nettoprisregulering af lejen. Husk dog, at det ikke er noget, man frit kan aftale – lejemålet skal være omfattet af lejelovens regler herom.

Læs også