Øget kontrol af besætningsdyrlæger

KONTROL Fødevarestyrelsen skal gennemføre langt flere kontrolbesøg af de praktiserende dyrlæger i 2020. I dag kontrolleres omkring ti procent af de dyrlæger, der arbejder med store dyr. Det tal skal øges markant, ved at mere end tredoble antallet af kontroller fra planlagt 75 til 250.  Kontrollerne kommer til at have særligt fokus på dyrlægernes besøgsrapporter, procedurerne ved mistanke om sygdom og den korrekte håndtering af prøvesvar.

Den øgede kontrol indføres på baggrund af en enkeltstående sag fra sidste år. Fødevarestyrelsen har begrundet mistanke om, at blodprøver fra en svinebesætning blev sendt til kontrol for husdyrsygdommen PRRS, men efterfølgende blev tilbagekaldt og destrueret, og at der dermed er sket en tilsidesættelse af anmeldepligten. Fødevarestyrelsen har derfor anmeldt forholdet til politiet.

Læs også