Bulgarien med store landbrug og meget mere

En studietur den 27. oktober til 2. november 2024 er en oplagt mulighed for at snuse til et EU-land, der har gang i meget og endnu har et stort, uudnyttet potentiale inden for fødevaresektoren.

Af Niels Damsgaard Hansen

Siden 2007 har Bulgarien været med i EU, og landet har en betydelig fødevareindustri med et stort vækstpotentiale – men også en kæmpe svineproduktion med dansk manager.

Derfor er det interessant at besøge landet for at erfare, hvordan de bulgarske kollegaer driver landbrug og se noget af følgeindustrien blandt andet i form af gårdmejeri, vin- og spiritusproduktion, honning, lavendel, og roser til rosenolie og dambrug med flere.

- Landet har en betydelig fødevareindustri med et stort vækstpotentiale

- fra artiklen

Vi kender det fra Danmark – strukturudviklingen er gået meget stærkt de seneste mange årtier. Det samme gælder i Bulgarien. Fra 370.000 landbrug med gennemsnitlig 12 hektar i 2010 til kun 133.000 landbrug med gennemsnitlig 34 hektar i 2020. Eller kun cirka en tredjedel på bare 10 år.

Selvom landbruget kun udgør cirka 32 procent af det samlede areal på 111.000 kvadratkilometer (DK 43.000) svarer det nogenlunde til landbrugsarealet i Danmark.

Stor planteproduktion

Der dyrkes et bredt udvalg af afgrøder som hvede, byg, majs, solsikker, foderafgrøder til kvæg, græs med flere.

Desuden nogle højværdiafgrøder som roser til fremstilling af rosenolie, der blandt andet bruges i parfumer mv.

En afgrøde som solsikker er blandt andet vigtig, idet Bulgarien i 2022 stod for 66 procent af EU’s totale eksport af solsikkemel og 47 procent af eksporten af solsikkeolie.

På studieturen besøges flere, store bedrifter med planteproduktion.

Mælkeproduktion med køer, får og geder

Der var i 2016 omkring 1,4 millioner malkefår, 271.000 malkekøer og 286.000 malkegeder, der henholdsvis producerede omkring 80.000 ton mælk, 1,0 millioner ton mælk og 41.000 millioner ton mælk.

Ydelsen pr. ko var dengang kun omkring 3.700 kg - altså kun lige godt en tredjedel af det, danske køer af stor race yder. I øvrigt er yoghurt et mælkeprodukt med oprindelse i Bulgarien.

Svineproduktionen er ret begrænset

Bulgarien har aldrig haft en større svineproduktion - og den mindre produktion, der var, er blevet yderligere begrænset af nogle større udbrud af svinepest igennem flere år. I 2023 har der dog kun været et udbrud i en husholdning med en gris.

Men såvel myndigheder som landmænd er meget opmærksomme på, at der ikke sker smitte - nøjagtig som vi er i Danmark.

Derfor kommer vi heller ikke ind i staldene, når vi besøger Ajax Company, som har en stor svineproduktion med 2.000 søer under ledelse af danske Palle Sørensen.

Landbruget har stor betydning for landet

Udover landet selv yder EU en stor indsats for at øge produktiviteten i landets fødevaresektor inden for alle produktionsgrene.

Det betyder også, at det er en sektor, som har stor betydning for såvel nationaløkonomien som beskæftigelsen, idet cirka syv procent af befolkningen arbejder i sektoren.

Skal opleve noget af det hele

Naturligvis kan vi ikke nå at opleve alt, hvad den bulgarske fødevaresektor byder på i løbet af blot syv dage. Men vi kommer til at snuse til meget af den alsidige sektor. Desuden ser vi natur og kultur undervejs.

Se mere om studieturen på rejsogoplev.dk.

Læs også