Fødevarestyrelsen varsler kontrol af 2024-krav

Regler om køernes nærmiljø har til formål at forbedre køernes velfærd. Fødevarestyrelsen gennemfører en kontrolkampagne i besætninger med malkekøer med fokus på køernes nærmiljø.

Fødevarestyrelsen gennemfører en kampagne med henblik på at kontrollere, hvorvidt de indretningsmæssige forhold i stalde med malkekvæg opfylder de gældende lovkrav. Det fremgår af Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Kampagnen løber fra oktober 2024 til og med marts 2025.

Fødevarestyrelsen fremhæver, at indretning af køernes nærmiljø har betydning for køernes velfærd, og at der i den pågældende kampagne kontrolleres, om besætninger med malkekøer overholder regler om for eksempel adgang til at udføre hudpleje ved hjælp af kobørster, og om der er tilstrækkelige antal drikke- og ædepladser samt en sengebås pr. ko i sengebåsestalde.

Grundlaget for kampagnen

Fødevarestyrelsen uddyber, at det har afgørende betydning for køerne, at de har mulighed for at ligge ned, idet manglende ligge- og drøvtygningstid vil få negative konsekvenser for dyrenes sundhed.

Antal og udformning af sengebåse har stor betydning for køernes hvile- og liggeadfærd. Og kampagnen vil derfor kontrollere, at hver malkeko har en sengebås at ligge i.

Fødevarestyrelsen slår ligeledes fast, at det har afgørende betydning for køernes velfærd, at der er tilstrækkelig antal foderpladser, således at hver ko har den nødvendige tid til foderoptag, samt at køernes indbyrdes aggression i forbindelse med foderoptag reduceres til et minimum. Det betyder, at det kontrolleres, om det lovpligtige antal foderpladser er til stede.

Derudover vil vandkopper/vandkar blive kontrolleret for at sikre, at køerne har den nødvendige og lovpligtige plads til vandoptagelse. Malkekøer optager store mængder vand hver dag, og derfor er det afgørende for køernes velfærd, at de har fri adgang til vand fra vandspejl, lyder det fra Fødevarestyrelsen.

Med hensyn til børster og mulighed for hudpleje oplyser Fødevarestyrelsen, at malkekøer skal have adgang til roterende børster, fordi det giver dem mulighed for at udøve hudpleje, også på steder hvor de ikke selv kan nå.

Kampagnen vil således kontrollere, at minimumsantallet af børster er tilgængelige for køerne.

Fødevarestyrelsen angiver, at målgruppen er malkekvægsbesætninger med mere end 100 køer.

Fakta

Formålet med kampagnen er at kontrollere, om regler vedrørende køernes nærmiljø i malkekvægsbesætninger er overholdt, herunder om:

  • Der er en sengebås pr. ko i besætninger, hvor køer er opstaldet i sengebåsestalde
  • Der er en ædeplads pr. ko for køer, der lige har kælvet
  • Der er en ædeplads pr. højdrægtig ko i fællesforberedelsesbokse
  • Der er maksimalt to køer pr. ædeplads ved fodring efter ædelyst
  • Ved vandkopper er der maksimalt seks køer pr. vandkop
  • Ved drikkekar må der højst være 10 køer pr. meter drikkekar
  • Der er adgang til en roterende kobørste pr. 50 køer

Kilde: Fødevarestyrelsen

Læs også