Sikkerhed i omgang med kvæget: Lær faresignalerne at kende

En sikker omgang og håndtering af dyr kræver, at man kan læse og reagere på dyrenes kropssprog – dermed er man ifølge kvægrådgiver et stykke vej mod at skabe et mere sikkert arbejdsmiljø.

At forstå dyreadfærd er afgørende for at arbejde sikkert med kvæg og reducere risikoen for arbejdsulykker. Det understreger kvægrådgiver Maria Pape Andersen fra ØkologiRådgivning Danmark i deres nyhedsbrev.

Hun henviser til, at arbejdet med kvæg er en af de hyppigste årsager til alvorlige arbejdsskader i landbruget – og at tal fra 2017-2022 viser, at der er sket 942 ulykker med malkekvæg, svarende til 188 skader hvert år.

Et af Maria Pape Andersens budskaber er, at kvæg er store dyr, der kan være uforudsigelige, især hvis de føler sig truet eller stressede. Ved at læse og reagere på kvægs kropssprog, bevæge sig roligt og bruge passende sikkerhedsudstyr, peger hun på, at man kan minimere risikoen for skader og skabe et mere sikkert arbejdsmiljø.

Lær at se køernes tegn

Køer kommunikerer gennem kropssprog – og derfor råder kvægrådgiveren til, at man holder øje med, hvordan deres ører og haler bevæger sig, og hvordan de står.

Ører, der peger fremad, betyder, at køerne er rolige eller nysgerrige, mens flade eller bagudrettede ører kan betyde, at de er irriterede eller bange. Hvis halen svinger hurtigt, er de sandsynligvis stressede eller aggressive, lyder det.

Maria Pape Andersen slår desuden fast, at det i håndteringen af dyr er vigtigt at bevæge sig roligt og forudsigeligt omkring dyrene for at undgå at skræmme dem. Pludselige bevægelser og høje lyde kan gøre dyrene bange og stressede, så de reagerer uforudsigeligt.

Hun lægger derfor vægt på, at i arbejdet omkring dyrene er tålmodighed en vigtig dyd for at skabe ro og reducere unødvendig stress.

Maria Pape Andersen gør opmærksom på, at omgang med nykælvere kræver ekstra forsigtighed, da de kan være mere beskyttende og stressede end normalt. Hun anbefaler derfor, at man undgår at gå mellem koen og hendes kalv, da hun kan opfatte det som en trussel.

Alle skal kende til håndtering og faresignaler

Ifølge kvægrådgiveren skal alle der omgås dyrene, såvel nyansatte som dem der er gamle i gårde, være bekendt med faresignaler og vide, hvordan man hensigtsmæssigt omgås og håndterer dyrene. Det vil skabe tryghed både for dyr og mennesker, understreger hun.

Endelig minder hun om, at i sidste ende yder stressede dyr ikke optimalt, og at man generelt i omgang med dyr derfor skal være rolig og tålmodig – det vil give gevinst i mælketanken og pengepungen.

Læs også