Seges og Ribe-landmænd byder velkommen til Grovfoderekskursion

Tirsdag den 15. juni er der Grovfoderekskursion i det sydvestjyske. Her vil der være fokus på græs- og majs gennem indlæg, maskindemonstrationer, indlæg og meget mere.

Tag med når Seges, Specialudvalg for Græs og Grovfoderproduktion inviterer til Grovfoderekskursion tirsdag den 15. juni. I år starter den årlige fagdag i kvalitetsgrovfoder ved mælkeproducent Mads Stokholm Pedersen i Ribe. En ejendom med 450 holsteinkøer, som landmanden overtog i 2008.

Som tidligere deles deltagerne i hold, som cirkulerer rundt til de forskellige demonstrationer og indlæg.

På bedriften bliver der blandt andet sat fokus på såmaskinetyper til isåning i eksisterende græsmarker, typer af harver monteret med forskellige spidser og pakkevalsere til pløjefri dyrkning af majs. Samson vil demonstrere en ny nedfælder til placering af gylle til majs, og så vil der være en demonstration af de nye VF-lavtryksdæk. I stalden skal der kigges på ko-komfort, ledelse, parvis opstaldning af kalve, DMS klovanalyse og exoskeletter.

Fokus på kostalden

Inden frokost køres der i samlet flok ud til Svend Esben Schøler, som har 372 køer – også i Ribe. Her vil der efter frokost være årsmøde i Specialudvalget for Græs og Grovfoder, hvorefter ekskursionen genoptages.

Her vil man kunne se en demonstration af såmaskiner til etablering af kløvergræsudlæg og forskellige rivetyper til kløvergræs. Man vil også blive præsenteret for en ny teknik til såning af efterafgrøder i majs, og en metode til placering af startgødning til majs. Oven i det vil der blive fortalt om en strategi for bekæmpelse af hanespore.

I stalden skal der snakkes om optimal udnyttelse af malkerobotter, goldkofodring, smittebeskyttelse ved gyllehåndtering og proteinafstemning i foderrationen. Samt Agri-NIR og Inliner-NIR.

Herefter er der eftermiddagskaffe, hvorefter programmet fortsætter med fremvisning og demonstrationer.

Tilmelding er nødvendig.

Grovfoderekskursion

Mød de to værter for årets Grovfoderekskursion i Ribe, tirsdag den 15. juni:

 

Mads Stokholm Pedersen

Produktion: 450 holsteinkøer

Areal: Driver 371 ha, hvor 230 ha er ejet og 141 ha er forpagtet. 85 procent af arealet er JB 1, resten er JB 3 og JB 5

Ansatte: 4,5 medarbejder plus 1 elev

Historie:

2001: Startede som fodermester på Grønagergård

2008: Købte ejendommen. Ved overtagelsen var der 220 årskøer og 129 ha

2008: Tilkøbte ejendom på 26 ha. Bygninger bruges til medarbejder og halm

2011: Købte 44 ha uden bygninger

2011: Besætningen udvides til 270 køer i eksisterende bygninger

2015: Der bygges ny kostald med 421 sengepladser med sand og 30 køer i dybstrøelse. Malkecenter med 2x24 side-by-side. Produktionen udvides til nuværende niveau på 450 årskøer

2015: Maskinhuset ombygges til kalvestald

2019: De gamle stalde fra 70’erne væltes, og der bygges lade til halm og korn. Plantørreri til 4.200 hkg

2020: Tilkøb af 32 ha

2020: Nyt stuehus opføres

2009/2015: Ensilageopbevaring udvidet

2017– 2020 har ydelsen været blandt de ti højestydende besætninger i Danmark

2017–2020: Gennemsnitlige dækningsbidrag = 22.514 kr. pr. årsko

2020: Besætningen har højeste livsydelse i Danmark med 59.310 kg EKM

 

Svend Ebsen Schøler

Produktion: 372 holsteinkøer

Ansatte: 2 voksne medhjælpere, 1 skoledreng samt 74-årig far til kalvepasning

Areal: Driver 287,7 ha, hvor 222,7 ha er ejet og 65 ha er forpagtet. 85 procent af arealet er JB 1-3, resten er JB 4

Historie:

2004: Svend kommer hjem fra landbrugsskolen og bliver medhjælper på ejendommen

2007: Mie og Svend overtager bedriften som 5. generation i Svends familie. Ved overtagelsen er produktionsomfanget 128 ha og 90 årskøer

2007: Den 37 år gamle bindestald erstattes af en ny 5.400 m² kostald/ungdyrstald med 3 Lely-robotter. Stalden kommer til at huse 230 årskøer samt 230 stk. opdræt

2008: 28 ha. tilkøbes

2013: 41 ha. tilkøbes

2015: Den 4. malkerobot indsættes

2017: Der bygges ny ungdyrstald med plads til 110 kalve på dybstrøelse samt 250 sengebåse

2017: Den 5. malkerobot indsættes

2021: 25 ha. tilkøbes

I takt med løbende udvidelser er henholdsvis ensilagesiloer samt gylleopbevaring blevet udvidet

Kilde: Seges

Læs også