RYK og VikingDanmark indgår samarbejde

Åbenlyse muligheder for synergier er den væsentligste årsag til, at RYK og VikingDanmark nu kommer under samme tag.

- Både RYK og VikingDanmark er sat i verden af de danske kvægbrugere for at gøre en forskel, siger bestyrelsesformand i VikingDanmark, Anders Levring, omkring et samarbejde mellem dem og RYK. - Personligt mener jeg, at tiden er inde til, at den danske kvægklynge rykker tættere sammen og samarbejder om koen, siger RYK’s bestyrelsesformand Michael Jensen.

Verdens første systematiske ydelseskontrol blev startet i Danmark i 1895. I 2003 smeltede 27 kontrolforeninger sammen og blev til fonden RYK.

Den 1. januar 2022 begynder så en ny epoke for ydelseskontrollen herhjemme. RYK og VikingDanmark har nemlig besluttet at forene sig.

Ifølge VikingDanmarks bestyrelsesformand, Anders Levring, giver det rigtig god mening, at RYK og VikingDanmark arbejder helt tæt sammen.

- Både RYK og VikingDanmark er sat i verden af de danske kvægbrugere for at gøre en forskel. Og der er så mange snitflader og oplagte muligheder for synergier i vores arbejde, siger Anders Levring og fortsætter:

- Faktisk har VikingDanmark allerede haft et tæt samarbejde med RYK på Sjælland, hvor vores inseminører har hjulpet RYKs kontrolassistenter med mælkeprøver og udstyr.

Anders Levring tilføjer, at selv om både RYK og VikingDanmark har et stærkt, digitalt fundament, så venter flere og større investeringer i den digitaliserede infrastruktur forude.

- Det er nødvendigt med investeringer i nye teknologier og digitale værktøjer. I stedet for at vi hver især bruger en masse ressourcer på disse investeringer, er det hensigtsmæssigt, at vi nu arbejder endnu tættere sammen, forklarer han.

Konkrete synergier

Ifølge Anders Levring er det styrkede samarbejde mellem RYK og VikingDanmark en klar styrkelse af servicetilbuddet til de danske kvægbrugere.

- Det handler først og fremmest om, at vi sammen optimerer indsamlingen af data. Det er til gavn for den enkelte landmands produktionsstyring. Det er også afgørende for et godt og effektivt avlsarbejde. Her er valide data fundamentet, siger Anders Levring.

Han understreger, at der desuden er mulighed for at profitere af nogle meget konkrete synergier blandt andet i forhold til IT-systemer, administration og stordriftsfordele.

Tillidsfuld dialog

RYK’s bestyrelsesformand, Michael Jensen, er enig og understreger, at der har været en tillidsfuld dialog undervejs i processen, hvor kvægbrugeren hele tiden har været i centrum.

- Personligt mener jeg, at tiden er inde til, at den danske kvægklynge rykker tættere sammen og samarbejder om koen. Vi skal i fremtiden ikke være hinandens konkurrenter, hvis vi skal fortsætte udviklingen af kvægbruget.

- VikingDanmark og RYK passer på mange måder rigtig godt sammen. Jeg synes, det er helt oplagt med et tættere samarbejde. Og timingen er helt rigtig. I den fremtid, vi ser ind i, er ydelseskontrollen meget anderledes, end den vi kender i dag, lyder det videre fra Michael Jensen, som tilføjer:

- Data vil flyde frem og tilbage og meget hyppigere. Og det typiske kontrolarbejde bliver markant anderledes. Det er den fremtid, vi nu ruster os til i samarbejdet med VikingDanmark.

Bestyrelsesformanden understreger, at dagligdagen og RYK’s service på den enkelte bedrift ikke ændrer sig.

Det indgåede samarbejde mellem VikingDanmark og RYK samt de juridiske detaljer skal nu drøftes med Erhvervsstyrelsen, da RYK er en erhvervsdrivende fond.

Læs også