Sene slæt er værdifulde i non-GM fodring

Sene slæt har en høj fordøjelighed og et lavt tørstofindhold, der tilsammen resulterer i græsensilage med høj PBV-værdi. Ved at tilsætte sene slæt i non-GM foderrationen giver den høje PBV-værdi mulighed for at spare på tildelingen af sojaskrå. Derfor kan vel-ensilerede sene slæt øge køernes foderoptagelse og give stabil høj ædelyst.

Sene slæt har en høj fordøjelighed og et lavt tørstofindhold, der tilsammen resulterer i græsensilage med høj PBV-værdi, som kan være med til at spare på tildelingen af sojaskrå. Arkivfoto Figur 1. De sene slæt har ofte højt PBV-indhold. De kan dog være svære at ensilere. (SEGES; Grovfoder 2020)

De små sene slæt udmærker sig ofte ved højt proteinindhold. Samtidig har de mange gange også en høj fordøjelighed og et lavt tørstofindhold, der tilsammen giver græsensilage med høj PBV-værdi. Hidtil har man ikke tillagt PBV-fraktionen stor værdi, men i non-GM-rationer bidrager de sene slæt med PBV, som udnyttes godt, og giver mulighed for at spare på tildelingen af sojaskrå. Vel-ensilerede sene slæt kan derfor være med til at øge køernes foderoptagelse og give stabil høj ædelyst.

Sådan lyder det fra Dorte Bossen, som er fodringskonsulent hos DLG-Kvæg.

Græsprotein frigives langsomt i vommen

Grovfoderet skal gennem drøvtygning findeles forud for den bakterielle omsætning i vommen. Derfor frigives protein og næringsstoffer fra græsensilagen langsommere end protein fra kraftfoder.

- Når proteinforsyning til malkekøerne optimeres, er det derfor en god ide at tænke i retning af at løse den negative PBV-værdi, som opnås med fodring af majs- og helsædsensilage med den positive PBV-værdi fra græs, der langsommere frigives i vommen og derfor udnyttes bedre end PBV fra kraftfoder, siger Dorte Bossen.

De sene slæt har ofte højt PBV-indhold (se figur 1, th). De kan dog være svære at ensilere.

- Med anvendelse af forgæringsfremmende ensileringsmiddel kan man få en hurtigere og mere effektiv ensilering og modvirke smørsyredannelse. Det giver mulighed for en god lugt og smag i fugtige sene slæt, samtidigt med at det giver ensilage, som køer gerne æder. Samtidig mindsker den fugtige ensilage behovet for iblanding af vand, konstaterer fodringskonsulenten.

 

Høj fordøjelighed i de sene slæt

De sene slæt har ofte en høj fordøjelighed, men fylder lidt mere – det vil sige FV/kg tørstof er højere.

- Ved anvendelse af forgæringsfremmende ensileringsmiddel er det muligt at sænke fylden i de sene slæt, fordi der bevares flere af de letfordøjelige næringsstoffer, når ensileringen går hurtigt. Kan fyldet sænkes med bare 0,02 enhed, giver det plads til en øget grovfoderoptagelse i størrelsesordenen 0,5 kg ts, siger Dorte Bossen.

- Når proteinforsyning til malkekøerne optimeres, er det derfor en god ide at tænke i retning af at løse den negative PBV-værdi, som opnås med fodring af majs- og helsædsensilage med den positive PBV-værdi fra græs, der langsommere frigives i vommen og derfor udnyttes bedre end PBV fra kraftfoder.

Dorte Bossen, fodringskonsulent, DLG-Kvæg

Læs også