Danmarks Kvægforskningscenter er nu officielt indviet

Forleden fik Aarhus Universitet indviet de nye bygninger på Danmarks Kvægforskningscenter ved Foulum.

- Vi kan dele stalden op i otte enheder af 12 køer, og hver enhed skal kunne gå ud til malkning og tilbage igen. Det betyder at der i den her stald er plads til 96 køer, men arealet kunne rumme tre gange så mange, fordi returgangene fylder over dobbelt så meget, som i en almindelig kostald, forklarer Jens Bech Andersen. Selvom der er gået en rum tid, siden det nye DKC blev taget i brug, fik centerleder Jens Bech Andersen, forleden endelig lov til at vise det frem for offentligheden. Fotos: Tenna Bang De multi-fistulerede køer har nu hver deres egen løsdriftsstald. Der er nu fire metankamre på DKC, som kan måle koens metanudledning.

Jens Bech Andersen var selv med til at tage de nu »gamle« bygninger i brug, som den første forsker, der lavede forsøg i de nu 20 år gamle bygninger. I dag er han chefkonsulent og centerleder på stedet og har stået for det staldanlæg, som blev taget i brug i februar 2020 og som nu endelig er blevet indgivet og vist frem for offentligheden.

Et anlæg som samler hele Danmarks kvægforskning på samme adresse i Foulum under navnet Danmarks Kvægforskningscenter (DKC).

Kostald med computerstyrede foderkasser

Kostalden adskiller sig fra andre ved de blå computerstyrede foderkasser, som kan måle hvor meget koen æder.

Herudover er der et sindigt system af returgange fra malkning.

- Vi kan dele stalden op i otte enheder af 12 køer, og hver enhed skal kunne gå ud til malkning og tilbage igen. Det betyder at der i den her stald er plads til 96 køer, men arealet kunne rumme tre gange så mange, fordi returgangene fylder over dobbelt så meget, som i en almindelig kostald, forklarer Jens Bech Andersen.

I kostalden er der GreenFeeder-udstyr, fire styk kraftfoderautomater, som måler metan i koens udåndingsluft.

Jens Bech Andersen fremhæver at det måske allermest unikke ved DKC er, at man ikke alene har styr på grupper af køer, men helt ned på enkeldyrsniveau samtidig med, at man ikke alene kan lave et foderforsøg på en gruppe køer, men kan koble det sammen med et adfærdsstudie eller noget om for eksempel smagen af mælken.

Malkestald med opsamlingsplads

De gamle malkerobotter er skiftet ud med en ny SAC 2x12 side by side-malkestald plus en teknikkælder, hvor man kan tage forskellige størrelser mælkeprøver og ved siden af malkestalden er der også et minimejeri, hvor der også kan laves forskellige undersøgelser.

Der er tre malkeanlæg i malkestalden, så mælken kan sorteres fra, både fra et enkelt dyr og fra en side af malkestalden ad gangen.

Besætningens ydelse ligger på godt 11.000 kg EKM.

Fleksstald modelleres om

Fleksstalden er en ladebygning med huller i gulvet, hvor man kan sætte inventar op og bygge en stald op fra bunden, ud fra hvad man vil undersøge. Der er en uisoleret sektion og en isoleret stald, hvor man for eksempel kan styre temperaturen.

- Vi kan lave alt fra en bindestald til en løsdriftsstald med for eksempel en særlig størrelse på båsene. Det er altså en dynamisk stald, hvor man kan lave alt muligt, forklarer Jens Bech Andersen.

Intensivstald til metan og fistulerede køer

Intensivstalden består af to områder.

Et område med fire metankamre, hvor man kan måle emission fra det enkelte dyr.

Der er også et løsdriftsområde til multi-fistulerede køer i intensivstalden.

- Vi er sandsynligvis de første i verden, der har en løsdriftsstald til fistulerede køer, siger Jens Bech Andersen.

Der er 20 special-designede bokse, eller en mini løsdriftsstald pr. ko, med en sengebås i hver.

Hele staldanlægget blev for nylig vist frem for alle interesserede ved et åbent hus-arrangement.

Danmarks Kvægforskningscenter

Her kan du se et overblik over DKC, Danmarks Kvægforskningscenter.

Kostald

Løsdriftsstald med plads til 96 køer. Stalden kan deles i otte hold af 12 køer. Der er computerstyrede foderkasser og GreenFeeder-udstyr til måling af metan.

Malkestald

Malkestald med en 2x12 side-by-side SAC malkestald med teknikkælder.

Fleksstald

Bygning, som kan opbygges med inventar præcis til det enkelte forsøg. Der er en isoleret og en uisoleret sektion.

Intensiv stald

Fire metankamre og 20 special-designede bokse til multi-fistulerede køer.

Foderlade

Nyrenoveret og tilbygget foderlade med udstyr til at lave op imod 25 foderblandinger dagligt.

Læs også