Økokalve på græs kræver ekstra fokus i efteråret

Efteråret på græs kan være en svær periode for økologiske småkalve på grund af parasitter, vådt og koldt vejr eller mangel på energi fra marken. For at undgå ekstra syge eller døde kalve er det derfor vigtigt at give besætningsgruppen ekstra opmærksomhed i perioden og være hurtigt ude med justeringer, anbefaler Seges.

Økologiske kalve og kvier over seks måneder skal som udgangspunkt være ude på græs indtil første november, når vejret, markens tilstand og hensyn til dyrenes velfærd tillader det. Sådan skriver Landbrugsinfo.

Økologiske kalve, som ikke er fyldt seks måneder den 1. september, må tages på stald. Kalve, som fylder seks måneder i perioden fra 1. september til 1. november, skal derimod være ude mindst seks timer dagligt – hvis det er muligt.

Kvier og kalve kan tages på stald i efteråret, når vejret og/eller græsmarkerne er våde, eller hvis de mistrives. Det noteres i logbogen – eventuelt sammen med et billede af græsmarken, hvis det er årsagen.

- Er det praktisk muligt, er det en god løsning, at kalvene går ude om dagen i mindst seks timer og kommer ind på stald om natten i efterårsperioden, vurderer Seges.

Kan have det svært i efteråret

Tidligere opgørelser hos Seges viser en overdødelighed hos økologiske småkalve mellem seks og otte måneder, som går på græs om efteråret.

Hos konventionelle kalve, som typisk er på stald, er der ingen stigning i dødeligheden gennem efteråret.

- Forklaringen på en højere dødelighed hos øko-kalvene kan være lunge- eller løbe-tarm-parasitter, som kommer særligt til udtryk, når smittetrykket stiger sidst på sæsonen, og hvor vejret samtidig er vådt og koldt, skriver Landbruginfo.

Opfordringer om større fokus

Derfor anbefaler Seges et større fokus på de udegående kalve i efteråret. Blandt andet opfordrer de til at holde øje med tegn på hoste og diarre, gribe hurtigt ind med behandling og flytte kalvene til en ren mark eller på stald, hvis de hoster eller har diarre.

Belægningsgraden bør heller ikke overskride mellem 5-10 kalve pr. hektar, og så kan det være en god ide at tilskudsfodre. Her anbefaler Seges for eksempel fri adgang til fuldfoder eller 1-1,5 kg korn eller kraftfoder pr. kalv pr. dag.

Foder- og vandtrug skal være rene, og hvis det er muligt, kan man tage kalvene på stald om natten.

Seges anbefaler også, at man tænker over mulighederne for læ og ly.

Fokus og anbefalinger fra Seges

For økologiske småkalve på græs i perioden 1. september til 1. november er det særlig vigtigt at:

  • Holde øje med tegn på hoste og diarré og gribe hurtigt ind med behandling
  • Flytte kalvene til en ren mark eller på stald, hvis de hoster eller har diarré
  • Tilpasse belægningsgraden, så der højest er 5-10 kalve pr. hektar
  • Give tilskudsfoder – for eksempel fri adgang til fuldfoder eller 1-1,5 kg korn eller kraftfoder pr. kalv pr. dag
  • Foder- og vandtrug altid skal være rene og sikret mod forurening med gødning
  • Tage kalvene på stald om natten, hvis praktisk muligt. Kravet er seks timer på græs om dagen
  • Tænke på muligheder for læ og ly

Kilde: Landbrugsinfo

Læs også