Selvstændig landmand viser sin nye stald frem

Andreas Larsen har altid gået efter at blive selvstændig. Det lykkedes i 2019. Tre måneder efter startede han med at bygge ny kostald med plads til 420 køer og købte ejendom nummer to. I dag har han 620 røde malkekøer. Hele ejendommen vises frem til åben stald den 1. oktober ved Hjørring.

Fredag den 1. oktober er der åben stald ved Andreas Larsen. Han viser sin ejendom, Snaruplund ved Hjørring, frem sammen med sin hustru Anette og en række firmaer bag projektet. Fotos: Tenna Bang Stalden er en seksrækket sengebåsestald med sand i sengebåsene, isoleret tag og udvendigt foderbord. Sengebåsene er med sand. - Det var billigere at bygge, og så er det bedre for køerne, siger Andreas Larsen. Anette og Andreas overtog Snaruplund i sommeren 2019. Inventaret er det grønne fra Cow-Welfare. - Når køerne står og æder, får de ikke nogen trykninger, og det er meget tydeligt at se, siger mælkeproducenten.

I juni 2019 fik Anette og Andreas Larsen overdraget nøglerne til Snaruplund nær Rakkeby ved Hjørring. En mælkeproduktionsejendom med 238 hektar og 350 røde køer, hvoraf 100 gik i bindestald.

Det var en del af hele planen, at parret ville bygge ny kostald. Derfor var en foreløbig miljøgodkendelsen også allerede indhentet i samarbejde med miljørådgiver Karoline Holst fra LandboNord, da Anette og Andreas fik nøglerne i hånden, efter et meget positivt samarbejde med Hjørring Kommune.

Den oprindelige plan var at bygge i enden af den eksisterende kostald fra 2002, men den stald har træspær og sengebåserækker på tværs af stalden.

- Den var bygget dyrt, så vi fandt på at bygge lidt billigere, og så kunne vi have lidt flere køer. Og det var også det, der gjorde, at vi kunne købe naboejendommen, fortæller Andreas Larsen, som tre måneder efter, han overtog Snaruplund, overtog ejendom nummer to – en ejendom med 200 køer og 70 hektar jord.

Tog den nye stald i brug

Fra start blev bindestalden på Snaruplund ryddet, så Andreas Larsen udelukkende skulle malke køer i malkekarrusellen på stedet, mens malkerobotter og den tidligere ejer klarede arbejdet på den anden ejendom.

I juni 2020, præcis et år efter overtagelsen af Snaruplund, flyttede køerne ind i den nye kostald på Snaruplund, så der i dag er 420 køer i den nye kostald og 200 køer i den »gamle« kostald.

På ejendom nummer to blev lejekontrakten på malkerobotterne opsagt, så ejendommen i dag udelukkende rummer drægtige kvier.

Fagentrepriser

Den nye kostald er en seksrækket sengebåsestald med sand i sengebåsene, fastdrænet gulv med skraber, isoleret tag og udvendigt foderbord med foderkummer. Den er 3.800 kvadratmeter stor og kan rumme 420 køer. I den ene ende af stalden er der et dybstrøelsesområde med goldkøer og kælvningsfaciliteter.

- Byggeriet er lavet på fagentrepriser, hvor Arne Andersen Vrå har stået for støbe- og tømrerarbejde. Sejlstrup Entreprenørforretning har stået for jordarbejde, kloak, asfalt og sådan noget. Resten har vi selv hyret ind, forklarer Andreas Larsen.

Andreas Larsen startede med at indhente tilbud hos flere entreprenører.

- Vi havde to tilbage til sidst, som var meget lig hinanden, men valget faldt på Arne Andersen, fordi de er lokale, fortæller han.

Og den beslutning har han ikke fortrudt. Alt har kørt som planlagt, folk har afholdt deres aftaler, og han har i dag en kostald, som fungerer rigtig godt.

Virksomheden Staldarkitekten ved John Sørensen har stået for byggerådgivning. Han har indhentet tilbud på råhuset og jordarbejdet, stået for byggemøder og givet familien en sikkerhed i, at der har været styr på tingene.

Kokomfort og plads

Kravene fra Andreas Larsen til en ny stald var masser af plads og god kokomfort. Det betød blandet andet sand i sengebåsene.

- Det var billigere at bygge, og så er det bedre for køerne. Vi kan også sagtens se forskel i dag. De køer, der går i den nye stald, er meget pænere, forklarer Andreas Larsen.

I dag er det de unge køer, som går i den »gamle« stald, primært fordi at sengebåsene i den er mindre.

Inventaret er det grønne fra Cow-Welfare.

- Det er for køernes skyld. Når koen lægger sig, kan hun godt falde ind i sengebøjlen, og det er måske ikke så behageligt, hvis det er et jernrør, men her bøjer røret bare, siger Andreas og viser en række køer, som ligger snorlige, side om side, i hver sin sengebås.

For ham betyder dyrevelfærd meget, og han oplever også, at han kan se forskel på sine køer, om de går i den nye eller »gamle« stald i forhold til afskrabninger og trykninger.

Forværket ud mod foderkummen er også det grønne bøjelige.

- Når køerne står og æder, får de ikke nogen trykninger, og det er meget tydeligt at se, lyder det.

Vejen frem

At Andreas Larsen som 31 årig står som selvstændig med 620 køer og knap 300 hektar jord er på ingen måde en tilfældighed.

Han ville være selvstændig og drive en ejendom af en vis størrelse.

- Vi var enige om, at det skulle væren en ejendom, som havde en størrelse, der gjorde, at vi kunne få en god hverdag, siger familiefaren, der er gift og far til tre børn i alderen et til fire år.

- Det var da en stor gård, dengang vi skulle købe den, men det var sådan set meningen, fordi vi gerne vil have en god hverdag som familie. Vi havde også kigget på ejendom med 150-200 køer, men så kunne vi bare se, at det ikke var sikkert, at vores familieliv ville blive så godt, som hvis vi kunne have flere ansatte og voksne folk, der kunne tage sig af tingene, når vi ikke var der, forklarer han.

Den bedste løsning for far og søn

Egentlig var drømmen i ungdomsårene at overtage sin fars bedrift, der består af to ejendomme ved Vrå. Efter endt uddannelse som jordbrugsteknolog i 2016 tog Andreas derfor hjem for at arbejde.

- Jo mere vi arbejdede på at overtage det derhjemme, desto mere gik det nok også op for os begge, at det måske ikke var den rigtige løsning for nogen af os. Så da muligheden bød sig for det her, gjorde vi det, og det er både min far og jeg rigtig glade for i dag, fortæller Andreas Larsen, som i dag har et maskinsamarbejde med sin far.

Der skal være folk nok

Andreas Larsen har otte ansatte, hvoraf to er på deltid. En har seks års jubilæum i år, og en anden kan fejre sit ti års jubilæum på ejendommen til næste år. Det er ukrainere, og alle har deres familier med.

- Medarbejderne er en af de vigtigste ressourcer, vi har  derfor har de alle en stor frihed i, hvordan de vil arbejde. De får blandt andet også lov til at holde fire ugers sommerferie og fire ugers vinterferie, hvis de har lyst, forklarer Andreas.

På Snaruplund er det altafgørende for den gode hverdag aldrig at mangle medarbejdere, og derfor er der stort fokus på, at de ansatte skal have det godt.

- Jeg er nok blevet overrasket over, hvor mange ting der sommetider skal laves samtidigt, og så skal man bare have nok folk for stadig at have en god hverdag. Og det har uden tvivl været det vigtigste for os,at vi vil have en god hverdag, siger Andreas.

- Vi skulle ikke købe en gård for så ikke at have tid til at passe vores familie. Tænk at komme i en situation at købe en gård og så to år efter bo her alene, forklarer Andreas.

Hustruen Anette har en stor interesse i at følge med i, hvad der foregår på Snaruplund. Hun arbejder ved revisionsfirmaet Stepto og har samtidig ansvaret for at styre og tilrettelægge økonomien på Snaruplund.

Klar til åben stald

Andreas Larsen glæder sig sammen med Anette og de ansatte til at vise den nye stald og hele ejendommen frem fredag den 1. oktober.

- De sidste to år har der været rigtig mange, som har spurgt, om ikke de måtte komme og se det. Det kan de nu, siger Andreas, som sammen med alle firmaerne bag står klar til at tage imod de besøgende fra klokken 10.00 til 14.00.

Læs også