Løsdriftsforeningen inviterer til efterårsarrangement

Løsdriftsforeningen inviterer til efterårsarrangement tirsdag den 30. november 2021. Formiddagen foregår hos Ørskov Agro ved Spjald – en bedrift i udvikling.

Jakob Ørskov driver sammen med sin far og en farbror en mælkeproduktion med 650 køer. Hvor de 550 går i staldene på Ringkøbingvej. Der malkes stadig cirka 100 køer hos farbroren i en ældre løsdriftsstald.

Hos Ørskov Agro er der netop sat otte nye malkerobotter – Delaval VMS V300 – ind i den eksisterende stald, og samtidig er en stor velfærdsstald under opførelse, oplyser Løsdriftsforeningen.

Den nye stald skal rumme alle kalve og ungdyr, der pt. går seks forskellige steder blandt andet i en ungdyrstald, der ligger 20 kilometer væk. I stalden er der afsnit med pladser til kalve op til seks måneder, sengebåse til ungdyr og goldkøer samt ny kælvningsafdeling.

Over middag har Løsdriftsforeningen sørget for spændende indlæg. Robert Jensen fra Delaval vil blandt andet fortælle om en ny måde at opstille malkerobotter på – det såkaldte Batch Milking. Derudover vil der være indlæg om omkostningerne til malkning.

 

Læs også