Robotter med stor fleksibilitet

Mejlmosegaard ved Løgstør i Vesthimmerland tog sidste år deres to nye DeLaval malkerobotter i brug. I sidste uge blev de og en række andre malkerobotter vist frem til et landsdækkende åbent stald arrangement.

Far og søn, Ole og Søren Søndergaard, er meget tilfredse med deres nye malkerobotter. Mejlmosegaard rummer 120 økologiske årskøer.

I 2009 tog Ole Søndergaard beslutningen om at skifte sin malkestald ud med to malkerobotter. En medarbejder var stoppet, og frygten for at mangle arbejdskraft og skulle malke alene, med et par efterhånden slidte skuldre, gjorde beslutningen nem for Ole Søndergaard, som er fjerde generation på Mejlmosegaard ved Løgstør. En ejendom med 120 økologiske årskøer.

Sidste år blev de gamle DeLaval robotter skiftet ud med to nye – DeLaval V310. Og i sidste uge kunne nysgerrige lægge vejen forbi Mejlmosegaard og se de nye malkerobotter. Det kunne man også flere andre steder i landet, hvor DeLaval inviterede til åben stald.

Populær malkerobot

Ole Søndergaard og hans søn Søren tog imod de mange besøgende. Mangle lagde vejen forbi, og allerede fra første time var der en mælkeproducent, som overvejede at skifte sin malkekarrusel ud med malkerobotter, og en anden som overvejer at gå fra malkestald til robotter.

- Der er ingen tvivl om, at de her robotter har været en kæmpe revolution. De er blevet taget rigtig godt imod derude, og det skyldes især deres kamerateknologi, InSight, som bare giver en langt hurtigere og mere skånsom påsætning og malkning, fortæller Allan Kjær, som er salgskonsulent ved DeLaval og dækker Himmerland, Viborg, Djursland og Færøerne.

Kører bare bedre

Ole og Søren Søndergaard har altid været glade for deres robotter, og de gamle var såmænd heller ikke slidt ned, da de den 6. oktober sidste år installerede to nye.

- De gamle fungerede egentlig fint og var ikke slidt op, men serviceaftalerne var udløbet, og så kunne vi se, at service på to nye faktisk ville blive billigere, fortæller Ole.

Samtidig havde naboen fået nye malkerobotter, og det fik Ole til at tage springet.

- Selvom vores de gamle var gode, kunne jeg jo godt se, når jeg var derovre, at hans bare kørte bedre, siger Ole, som har været selvstændig siden 1987.

Får hjælp af kamerateknologi

Kamerateknologien, InSight, som robotten især er blevet kendt på, er både Ole og Søren meget begejstrede for.

Ved de gamle robotter skulle hver ko indmalkes manuelt, det er ikke længere nødvendigt.

- Jeg havde faktisk ikke tænkt over det tidligere, det var bare, noget vi gjorde. Men det her, hvor robotten gør arbejdet selv, er en rigtig stor hjælp i det daglige, siger Ole Søndergaard, som er meget positiv over den langt mere enkle servicering af malkerobotterne end tidligere.

Både far og søn oplever også mere rolige køer, som ikke stresser under påsætning.

- Den gamle robot stod tit og søgte inden den satte pattekopperne på, det stressede køerne og var nok også medvirkende til, at vi tidligere havde udfordringer med celletallet, forklarer Ole Søndergaard.

Ydelsen er på et år steget 800 kg. pr ko til i dag 11.200 kg EKM.

Bedre yversundhed

Yversundheden drillede tidligere, og celletallet lå de sidste tre måneder, med de gamle malkerobotter, på 400.000.

Nye robotter og vaccination mod coli-yverbetændelse har gjort, at tre måneders-gennemsnittet nu er faldet til 170.000.

- Yversundheden er generelt blevet bedre. Selvfølgelig skyldes det nye robotter og mindre stress ved påsætning, men det skyldes også, at vi med vores celletalsmåler med det samme kan se, hvis der er noget galt, forklarer Ole Søndergaard.

- Vi er på forkant her, og ofte er det nok bare at smøre med pebermyntecreme, konstaterer Søren Søndergaard.

 

Brunstovervågning og huldkamera

Mejlmosegaard har valgt alt i udstyr til deres nye malkerobotter. Det betyder foruden celletalsmåleren, også reproduktionsovervågning og et huldkamera.

Far og søn har siden 2013 kørt med DeLaval Herd Navigator. Noget de har været rigtig glade for.

- Det har fungeret rigtig fint, og det gør det her også. Det giver et godt overblik, er rigtig sikkert, og gør igen, at vi er på forkant, siger Søren.

Systemet måler blandt andet det enkelte dyrs progesteronsniveau.

Et tilvalg som omkring 40 procent af de danske mælkeproducenter gør, når de vælger DeLaval malkerobotter.

- Vi får rigtig gode tilbagemeldinger. Systemet observerer besætningens reproduktion og fortæller om brunster, drægtigheder, cyster og aborter, siger Martin Overgaard, som er kvægrådgiver ved DeLaval.

Noget som knap så mange vælger til, er huldkameraet, der er sat op over begge af Ole og Sørens malkerobotter.

- Det er et strategisk værktøj, så man blandt andet kan tilrettelægge fodringen efter koens huld. Man kan også vælge, at koen ikke skal påbegynde inseminering nu, fordi hun måske kun er i huld 2,6, men vente en eller to cyklusser, forklarer Martin Overgaard.

Kommende generationsskifte

Næste store skridt på Mejlmosegaard er, at Ole og Søren skal til at kigge på et generationsskifte, så Søren kan blive 5. generation på stedet.

- Om det er et glidende generationsskifte i et I/S eller en overtagelse fra en dag til en anden, har vi ikke kigget så meget på endnu, fortæller Søren, som glæder sig til at komme i gang med processen.

- Ser jeg ud i fremtiden, kunne jeg godt forestille mig at udvide, minimum en halv gange den nuværende størrelse. Det vil give nogle muligheder for mig. Blandt andet vil der være køer nok til at have en ansat, siger Søren.

I dag passer Ole og Søren ejendommen alene og får en fætter til at hjælpe, når de skal noget.

- Det vil også betyde, at vi vil kunne dele køerne op i hold, og det vil jeg rigtig gerne, siger Søren.

Læs mere om Kvæg- og malkestalde

Valget af staldsystemer er afgørende for både produktivitet og dyrevelfærd i landbrugsdrift. Læs mere om emnet, og bliv inspireret af andres arbejdsgange og implementering af teknologier og automatiseringer.

Læs mere her

Læs også