Første fynske ko med over 20.000 kg mælk på et år

Ydelsesresultaterne i de fynske besætninger for det seneste kontrolår bød på en ny rekord.

Antallet af malkekøer faldt sidste år med tæt ved 10.000. Til gengæld stiger mælkeydelsen fortsat i besætningerne landet over. Ydelseskontrollen fra RYK for det seneste kontrolår, som blev afsluttet 30. september, viser en øget mælkeydelse hos de omkring en halv million danske malkekøer på omkring 50 kg, eller en gennemsnitlig ydelse på 11.092 kg EKM (energikorrigeret mælk).

Ved årsmødet i Fynsk Kvæg i torsdags blev ydelsesresultaterne i de fynske besætninger for kontrolåret præsenteret. Oversigten over de højest ydende besætninger og køer afslører en milepæl, som er nået i det forgangne år.

For første gang har en fynsk ko rundet en mælkeydelse på 20.000 kg mælk på et enkelt år. Det er den sortbrogede holsteinko nr. 4420 i besætningen hos Søren Dyssemark Knudsen i Bårdesø, der – som det fremgår af oversigten – har ydet 20.078 kg mælk. Ydelsen i fedt+protein er på 1.402 kg, og dermed den tredje højeste værdistofydelse i det fynske.

Koen, der skal kælve her i disse dage, er fem år og tre måneder gammel, og har i dens første tre laktationer ydet i alt 52.800 kg mælk.

Læs også