Dashboard - anbefaling til 2022

Med udbredelsen af Dashboard bliver det interessant at følge, hvordan en større viden om de data, som vi får fra de enkelte landbrug, gør en forskel på budgetterne og regnskaberne fremadrettet.

Af Louise Rødkær Hermansen, strategi- og virksomhedskonsulent, cand.agro, LandboNord

I LandboNord er vi godt i gang med at udarbejde kvægregnskaberne for 2021. Resultaterne præsenterer vi til vores store landbrugskonference den 8. februar i Vrå, hvor resultaterne for driftsgrenene planteavl og svin også bliver gennemgået. Der er især tre ting, som vi har et skarpt øje på, når vi gennemgår tallene for kvæg. Det er stigning i foderprisen, stigning i kapacitetsomkostningerne, herunder særligt løn og energi, og så er det god indtjening generelt.

Ved sidste gennemgang af tallene for 2020 kunne vi se, at året endte med en lille pil opad for de konventionelle mælkeproducenter. Overordnet var kvægbrugene blevet mere robuste. Det mest bemærkelsesværdige var nok, at vores prognose for mælkeproducenterne holdt stik på trods af et år med Brexit og Covid-19. Det stod også klart, at producenterne ikke fik noget foræret, så fokus hele tiden var, såvel som i dag, at være dygtig til at optimere produktionen.

Regnskab 2021

I skrivende stund kan jeg ikke sige konkret, hvad regnskaberne vil vise, det får man som deltager i landbrugskonferencen en grundig gennemgang af den 8. februar, men det kræver ikke den helt store regnemaskine at slå fast, at det kan mærkes, når foderomkostningerne pr. ko stiger med omkring 2.000 kroner. Det stiller nogle krav – blandt andet til mark- og foderplaner med henblik på muligheden for mere hjemmedyrket foder. I LandboNord arbejder vi på tværs af rådgivningerne, så vi sikrer kunden den bedste rådgivning, når det gælder samspillet økonomi/planteavl/kvægrådgivning. Her er det vigtigt, at beslutningerne bliver taget i den rigtige rækkefølge, så den enkelte landmand ikke kommer til at tage en uheldig beslutning, der kan får negativ betydning for virksomhedens andre dele.

Dashboard

Derfor har flere af vores kunder også valgt den digitale løsning Dashboard, hvor brugeren kan spotte ændringer, som kræver handling i tide. Her i LandboNord har vi gjort en stor indsats for at få indarbejdet Dashboard til vores kunder, så vi i al beskedenhed er en af de rådgivningsvirksomheder, der er nået allerlængst med den proces. Løsningen hjælper blandt andet med overvågningen af foderomkostningerne, hvor der hurtigt kan komme ubehagelige overraskelser, hvis de realiserede omkostninger til foder ikke harmonerer med det budgetterede. Dashboard præsenterer tallene grafisk, så den enkelte landmand nemmere kan spotte ændringer, der kræver øjeblikkelig handling. En af de store fordele ved Dashboard er, at man kan dele data med sine rådgivere, så de kan blive inddraget i tide, hvis afvigelserne kræver større ændringer.

Med udbredelsen af Dashboard bliver det interessant at følge, hvordan en større viden om de data, som vi får fra de enkelte landbrug, gør en forskel på budgetterne og regnskaberne fremadrettet. Mange beslutninger vil blive taget på et mere oplyst grundlag, end det er tilfældet i dag.

Det kræver ikke den helt store regnemaskine at slå fast, at det kan mærkes, når foderomkostningerne pr. ko stiger med omkring 2.000 kroner.

Louise Rødkær Hermansen, LandboNord

Læs også