Antallet af kvæg falder fortsat

Bestanden af kvæg i Danmark er nu under 1,5 millioner stk. Det seneste år er bestanden faldet 1,3 procent, og på 20 år er den faldet 20 procent, viser tal fra Danmarks Statistik.

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at kvægbestanden alene det seneste år er faldet med 1,3 procent til 1.479.779 stk.

Reduktionen i bestanden på 1,3 procent skyldes både færre tyre og stude samt køer, mens antallet af kvier steg lidt, oplyser Danmarks Statistik på sin hjemmeside.

Den 31. december 2021 var der 559.270 malkekøer, hvilket svarede til en reduktion på 1,1 procent i forhold til sidste år, mens antallet af ammekøer faldt med 6,1 procent til 75.604 stk.

Tyre og stude udgjorde 218.145 stk., hvilket var 4,6 procent færre end året før, og kvier udgjorde 626.760 stk., hvilket var en stigning på 0,2 procent.

Blot 12 procent af den samlede kvægbestand findes øst for Lillebælt.

Næsten halveret

I 1971 – året før Danmark stemte sig ind i EF – var kvægbestanden i Danmark på 2.678.000 stk. De seneste 50 år er bestanden således faldet 45 procent. Og de seneste 20 år 20 procent.

Cirka 85 procent af dyrene er hundyr, der hovedsageligt bruges til mælkeproduktion, mens lidt over halvdelen af tyrene bliver slagtet, inden de er et år gamle. Derudover er der en lille eksport af kvæg til avl, tyrekalve til opfedning samt slagtedyr.

Læs også