Genomisk test giver bedre udbytte

En udregning fra SimHerd viser, hvorfor genomiske test er et vigtigt værktøj i forbindelse med salg af kvier.

Tidligere genomiske tests har vist, at man kan øge udbyttet med 10.000 kroner pr. år, når man bruger testen til udpegning af de bedste kvier til inseminering med X-Vik og de ringeste køer til inseminering med kødkvægssæd. Det skriver VikingDanmark på deres hjemmeside.

Teoretisk mener de, at det giver god mening at sælge kvier på baggrund af NTM. Men de påpeger, at der typisk også ses på dyrenes udvikling (fænotype), når der frasorteres kvier.

Derudover understreger de, at selektion også er et spørgsmål om timing; kan man komme af med de ringeste kvier på det tidspunkt, hvor køberen er klar til at aftage dem?

Ved at sælge blandt den ringeste halvdel af kvierne stiger NTM-niveauet af de kvier, som bliver i besætningen. Med en genomisk test er man i højere grad sikre på, at man skiller sig af med de avlsmæssigt ringeste kvier, lyder det.

Det konkluderes, at jo skarpere man selekterer, jo mere tjener man. Hvis man eksempelvis formår at sælge de 25 procent absolut ringeste kvier ud fra NTM, i stedet for at de sælges blandt den ringeste halvdel, er værdien af genomisk test på 8.385 kroner pr. 100 køer.

Det understreges, at ved denne skarpere selektion er det endnu vigtigere, at man kender kviens sande avlsværdi. Den type selektion kan realiseres ved selektion blandt unge kalve eller ved slagt af de ringeste kvier.

Læs også