Mælkeprisen forventes at toppe i de kommende måneder

Mælkepriserne vil forblive høje, indtil øget mælkeindvejning vil udløse prisfald senere på året, vurderer Seges Innovation.

Perioden med et godt bytteforhold for mælkeproducenterne kommer på et meget gunstigt tidspunkt, vurderer Klaus Kaiser, erhvervsøkonomisk chef i Seges Innovation.

Priserne på mælk og de fleste afgrøder er steget kraftigt inden for det seneste halve år, og er nu på historisk høje niveauer. Det viser en ny vurdering af råvaremarkederne og -priserne fra Seges Innovation.

- Vi skal tilbage til 2008 for at finde et tilsvarende prisniveau på korn, og mælkeafregningen har ikke været højere i Danmark. I samme periode er også omkostningsniveauet steget, men ikke mere end at bytteforholdet er forbedret for mælkeproducenter og de fleste planteproducenter, lyder det fra Seges Innovation.

Efter et par år med balance på det globale mælkemarked, er der ifølge videncentret opstået et stigende forsyningsunderskud. Mens forbruget af mælkeprodukter stiger stabilt med 1-2 procent om året, var mælkeindvejningen ved udgangen af 2021 faldet med 1,8 procent inden for EU og med 0,9 procent uden for EU.

- Højere mælkepriser har indtil nu ikke været nok til at stimulere den globale mælkeproduktion på grund af de høje omkostninger. Samlet set er mælkeproducenternes bytteforhold dog blevet forbedret. Så vi har i øjeblikket en ganske usædvanlig markedssituation med faldende mælkeproduktion på trods af et forbedret bytteforhold, siger Klaus Kaiser, erhvervsøkonomisk chef på Seges Innovation.

Forventer prisfald senere på året

Videncentret vurderer, at mælkepriserne forbliver høje, indtil markedet er i balance igen. Balancen forventes primært genskabt gennem øget mælkeindvejning, og at dette indtræffer over sommeren. Herefter forventes priserne at falde igen, dog ikke mere end at mælkeprisen fortsat vil være højere end i et »normalår« ved årets udgang.

Omkostningerne forventes dog også at falde i andet halvår, hvilket medfører, at de seneste måneders forbedring af mælke- og planteproducenternes bytteforhold ventes at kunne opretholdes i 2022.

- Den usædvanlige situation på mælkemarkedet er i øjeblikket til gunst for mælkeproducenterne. De foreløbige resultater fra sidste år viser god indtjening for mælkeproducenterne, og for indeværende år peger markedsforholdene på endnu et år med et ganske højt bytteforhold, vurderer Klaus Kaiser.

Stor risiko på mælkemarkedet

Seges Innovation vurderer, at der fortsat er relativt stor risiko på mælkemarkedet. Blandt andet er der usikkerhed om den fremtidige mælkeindvejning, Kinas lagre og importbehov samt udviklingen i omkostningerne.

- Den store usikkerhed har afgørende indflydelse på kvægsektoren. Vi har netop set fra grisesektoren, hvor vigtigt det er at konsolidere sig i de gode tider. Samtidig skal kvægsektoren rustes til de fremtidige udfordringer inden for bæredygtighed med blandt andet landbrugsaftalen og ecoschemes i CAP27. Perioden med et godt bytteforhold for mælkeproducenterne kommer derfor på et meget gunstigt tidspunkt, siger Klaus Kaiser.

- Vi har netop set fra grisesektoren, hvor vigtigt det er at konsolidere sig i de gode tider

Klaus Kaiser, erhvervsøkonomisk chef, Seges Innovation

Læs også