VikingLivestock stopper al eksport til Rusland

Danske kvægbrugere vil fortsat have mulighed for at komme af med overskudsdyr. VikingLivestock opruster på andre markeder, efter at man har indstillet al eksport til Rusland.

VikingLivestock standser nu al eksport til Rusland. Det oplyser Lars Kloster, der er direktør i VikingLivestock. Beslutningen er naturligvis taget efter Ruslands invasion af Ukraine.

- Når et land optræder så aggressivt, som Rusland har gjort mod Ukraine, så strider det mod Vikings værdier at eksportere avlsdyr til et sådant land, forklarer han.

I øjeblikket har VikingLivestock en større gruppe kvier, som skulle have været til Rusland og Ukraine i den kommende uge, i karantæne. Den transport er nu aflyst. Ifølge Lars Kloster har det ikke været nogen let beslutning. 

- Nogle siger, at i krig så bliver tingene sort-hvide. Det mener vi ikke. Der er mange hensyn at tage. I vores landbrugserhverv har vi mange gode medarbejdere ansat, som er ramt af krigen, dem har vi også i vores tanker. 

Lars Kloster understreger, at VikingLivestock fortsat har en god relation til de russiske kunder, der altså, så længe krigshandlingerne står på, må kigge langt efter gode, danske kvier fra VikingLivestock. 

Et vigtigt marked

Rusland har udviklet sig til at være et vigtigt marked for VikingLivestock. Beslutningen betyder derfor en stor nedgang i eksporter lige nu, og at man vil øge indsatsen andre steder og i det hele tage udvikle eksporten af avlsdyr. 

- VikingLivestock er sat i verden for at hjælpe danske kvægbrugere med at afsætte dyr, der kommer i overskud i deres besætning. Derfor gør vi alt, hvad vi kan, for at leve op til dette. Heldigvis har vi også gode samarbejdspartnere i eksempelvis Tyskland, Holland og England, siger en fortrøstningsfuld Lars Kloster. 

- Vi har et ansvar i forhold til både danske kvægbrugere og vores russiske kunder. Men vi har også et ansvar som virksomhed i en urolig verden. Det er disse forskellige forpligtelser, vi hver dag forsøger at balancere, forklarer han. 

Hos VikingLivestock er man gået i gang med at undersøge mulighederne for at afsætte kvierne i karantænen til anden side.

Læs også