To unge belønnes for særlig indsats

To yngre mælkeproducenter på Lemvigområdet har fået overrakt en portion af Damgaards Legat for deres særlige indsats for landbruget på egnen.

Mette og Steffan Sønderby blev hædret for parrets indsats ved Åbent Landbrug-aktiviteter.

Damsgaards Legat er blevet tildelt Jeppe Skovgaard, Klinkby, og Steffan Sønderby, Lomborg, fordi de begge har gjort en særlig indsats for landbruget på Lemvigegnen.

Jeppe Skovgaard, der for to år siden overtog gården Vester Klinkby fra sin far, hædres for familiens mangeårige opbakning til kvægudstillingen på Lemvig Marked og Dyrskue. Her ventes han traditionen tro at stille med de fire-fem flotteste af bedriftens lige nu 260 sortbrogede malkekøer, når der igen er dyrskue den 28.-29. maj.

Vester Klinkby har udover to faste medarbejdere også altid prioriteret at have mange unge skoledrenge, hvilket gennem årene har inspireret flere til en karriere i landbruget.

- Vi har lige nu fem skoledrenge, der hver kommer én dag om ugen, og det fungerer hammergodt. De unge yder virkelig en indsats her, siger Jeppe Skovgaard.

Gårdbesøg fjerner fordomme

Steffan Sønderby, der siden 2016 har drevet St. Møltrup ved Lomborg med 150 malkekøer, modtog sammen med hustruen Mette legatet for at åbne gården for børn og turister. Parret har blandt andet medvirket ved ferieaktiviteten Lemviggaarden, hvor både tyskere og københavnere hver dag i en hel uge kunne besøge stalden.

- Det er hyggeligt at få besøg, men det er også med til at give viden til gæster, der kommer med fordomme om konventionelt landbrug. Nogle af dem tror jo, at vi giver køerne medicin hver dag, og at de aldrig kommer ud. De får et helt andet indtryk af dyrevelfærden, når de ser dybstrøelse, malkerobotter og kobørster, siger Steffan og Mette Sønderby.

Lokale traditioner

Legatet, som ledsages af et kontant beløb på 25.000 kroner, er tidligere uddelt i forbindelse med generalforsamlingen i Lemvigegnens Landboforening, der sidste år indgik i fusionen Fjordland. Her blev det i år også omtalt.

- Vi er blevet en del af landets største landboforening, men holder fast i lokale traditioner som Damgaards Legat, siger Morten Agger, næstformand i Fjordland.

Læs også