Find de subkliniske køer på tre minutter

Med resultater på få minutter er det muligt at sætte spot på yversundheden i besætningen – og samtidig sikre, at man ikke behandler i blinde.

»Tag mælkeprøver med fra fire kirtler og få dem testet gratis på Agro Nord«.

Sådan lød tilbuddet fra Cebeco Tjoelker op til dette års messe.

- En af de landmænd, som Effektivt Landbrug mødte på standen, var Bertel Winther fra Klim.

Han var allerede bekendt med apparatet, idet hans kone, Nina Pedersen, arbejder som laborant hos Kvægdyrlægerne Kronborg i Thisted, der netop har anskaffet sig Q-Scout MLD for at kunne tilbyde deres kunder denne service til analyse af kirtelprøver.

- Vi er de første i Danmark, som har fået en Q-Scout, fortæller Nina Pedersen, mens der køres en test igennem med den mælkeprøve, som Bertel Winther har medbragt fra en af køerne hjemme i stalden, hvor der går 180 holsteinkøer.

Det er Mart-Jan Bluemink, ejer af firmaet More Milk 2Day, og som i dag er med på Tjoelker Cebecos stand for at fremvise Q-Scout, der analyserer mælkeprøven.

- Q-Scout giver positivt eller negativt svar på kirtelniveau – er en af kirtlerne inficeret – ja eller nej? Resultatet giver derfor en tydelig angivelse af, om behandling er nødvendig eller ej, forklarer han og uddyber:

- I løbet af tre minutter har du et meget klar svar på, om en af kirtlerne er inficeret, og om infektionen er ny, kronisk eller på retur. Er infektionen ved at gå væk, kan man måske lade koen klare det selv uden behandling.

Q-Scout måler antallet af hvide blodceller, samt hvilken slags det er: lymfocytter, makrofager og neutrofile granulocytter.

Et overset problem

Analyserne fra Q-Sqout gør det ifølge Mart-Jan Bluemink muligt at finde subklinisk yverbetændelse allerede 30 dage efter kælvning. Og netop niveauet af subkliniske yverbetændelser er noget, som han peger på bliver overset ude i besætningerne.

En anden ting, som man med den specifikke analyse af hver kirtel håber på, er, at antibiotikaresistens kan undgås.

- Når man har resultatet, kan man lave ekstra rådgivning for at få antibiotikaforbruget ned, fortæller John Westenbroek, konsulent hos Tjoelker Cebeco.

Mart-Jan Bluemink fortæller, at der er nogle store kvægbrug i Tyskland, som har købt en Q-Scout til bedriften, men i Danmark ser han det som et redskab til dyrlæger.

- Man skal have omkring 2.000 køer, for at det kan betale sig selv at anskaffe en Q-Scout, uddyber han.

Er man mælkeproducent med et noget færre antal køer, skal man dog ikke lade sg slå ud.

- Man kan få sine prøver afhentet af Hatting, som bringer dem til Kvægdyrlægerne Kronborg, og så har man et svar enten samme eller næste dag. Så det er ekstremt hurtigt, man får et resultat, bemærker Mart-Jan Bluemink.

Prøven fra Bertel Winthers ko viser efter tre minutter, at der et højere niveau af hvide blodceller i den højre forkirtel, så nu må han hjem og få igangsat en behandling af netop den kirtel.

Dette kan man opnå:

Celletal på kirtelniveau

Hurtigere og mere præcise svar opdelt på celletyper

Find subklinisk yverbetændelse allerede 30 dage efter kælvning

Undgå klinisk yverbetændelse senere i laktationen

Forebyggelse af kronisk inficerede køer

Goldbehandling på kirtelniveau

Nedsætte antibiotikaforbruget på yversundhed

Bakteriologisk undersøgelse på alle positive prøver med i prisen

Læs også