Dansk-europæiske mælkeproducenter mødtes i Toftlund

European Dairy Farmers, EDF, i Danmark mødtes forleden til bedriftsbesøg, faglig dag og generalforsamling i Toftlund.

Jan og Marieke Shoutens kvægbedrift tæller 275 køer på gården ved Toftlund. Foto: John Ankersen

Der var dømt staldbesøg, faglige indlæg og hygge, da European Dairy Darmers, EDF, i den danske afdeling forleden mødtes til bedriftsbesøg og generalforsamling ved Toftlund i det sønderjyske.

Første punkt på dagsordenen var et bedriftsbesøg hos ét af de yngre medlemmer foreningen – det hollandske par Jan og Marieke Schouten, der har etableret sit med en moderne malkebesætning på en kvæggård nær Toftlund.

Her blev gården og bedriften vist frem og gennemgået af Jan Schouten, inden turen gik videre til Arrild Ferieby, hvor tallene fra bedriften blev gennemgået og kommenteret, ligesom der var mulighed for at få uddybet de fine resultater fra besætningen, som det på få år er lykkedes Jan og Marieke Schouten at opnå.

Flotte ydelsestal, samtidig med, at man trods gode mælkepriser, også har oplevet øgede omkostninger i forhold til blandt andet foder og arbejdskraft.

- En flot og veldrevet kvægbedrift af et nyt medlem – der bliver noget for jer andre at leve op til, lød det med et smil fra rådgiver Thorkild Moos, der foruden sit virke i EDF også er kendt som leder i Syddansk Kvæg – et job, han i øvrigt i forbindelse med EDF-generalforsamlingen og bedriftsbesøget i Toftlund, meddelte, at han vil hellige sig helt fremover.

Inden generalforsamlingen sidst på eftermiddagen var der også arrangeret et grovfodermøde samt et indlæg fra en maskinstation.

European Dairy Farmers

European Dairy Farmers (EDF) er, ifølge egen foreningsbeskrivelse, en forening bestående af moderne og fremtidsorienterede mælkeproducenter, som på tværs af landegrænser deler erfaring og viden på produktionsomkostninger med henblik på at opnå bedre økonomiske resultater.

EDF er upolitisk og uafhængig forening grundlagt september 1990 i Stoneleigh, UK, som fungerer som et forum for mælkeproducenter i alle europæiske lande. Der er også tæt samarbejde med producenter udenfor Europa, for eksempel Australien, New Zealand, USA og Canada. Den danske afdeling blev grundlagt i år 1991.

Den danske gruppe afholder møder 3-4 gange pr. år med fokus faglige emner og benchmark på Cost of Production. Desuden afholdes der årligt et stormøde i Danmark, og der deltages i en årlig kongres i udlandet. I denne gruppe bliver der hvert år arrangeret en international kongres, hvor medlemslandene i EU skiftes til at arrangerer kongressen.

Læs også