1. slæt – hvad vi ved allerede nu

Analyseresultaterne for 1. slæt tikker langsomt ind og der tegner sig allerede nu et billede på landsplan.

I år byder 1. slæt på generelt højere tørstofprocenter, højere restsukker andel og højere pH-værdi. Sådan skriver Kvægrådgivningen Danmark på deres hjemmeside.

Det gennemsnitlige tørstofindhold ligger på 36,2 procent, restsukker på 12,3 procent af TS og med en pH-værdi på 4,4 vil en kombination af de tre ting kunne lede til udfordringer under opfodring, vurderer Kvægrådgivningen Danmark. Samtidig stiger organisk stoffordøjeligheden imens fyldeværdien falder år for år.

- Det giver foderet ringe betingelser for at være det eneste græsparti i foderplanen og det kan derfor være nødvendigt at have flere græspartier i gang på samme tid. Men, den øgede tørstofprocent og restsukker andel kræver formentlig, at du kommer hurtigt frem i stakken. Med for store stakke kan det give problemer, men det kan du forberede dig på og ride de værste problemer af allerede før udtagningen starter, lyder det med en opfordring om at snakke med sin rådgiver omkring disponeringen af 1. slæt tids nok til at kunne nå og reagere på, hvad der eventuelt kan blive en udfordring med dit 1. slæt. 

Læs også