Antallet af kvæg falder fortsat

Mens mælkeprisen kører på sit højeste, bliver der fortsat færre kvæg, viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Bestanden af kvæg i Danmark falder fortsat, og der er nu 1.484.377 stk., hvilket er et fald på 1,3 procent i forhold til samme tidspunkt sidste år. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik for kvægbestanden pr. 30. juni.

Reduktionen i bestanden på 1,3 procent skyldes både færre tyre og stude samt køer, mens antallet af kvier steg lidt.

Der var 557.108 malkekøer, hvilket svarede til en reduktion på 1,3 procent i forhold til sidste år, mens antallet af ammekøer faldt med hele 6,6 procent til 76.614 stk. Tyre og stude udgjorde 217.483 stk., hvilket var 4 procent færre end året før, og kvier udgjorde 633.172 stk., hvilket var en stigning på 0,5 procent.

Andelen af malkekøer stiger

Set over den seneste snes år fylder malkekøerne mere og mere af den samlede bestand, viser statistikken.

I 2002 var andelen af malkekøer således 34 procent, mens den her i 2022 er steget til 38 procent. Andelen af kvier er også steget, fra 42 til 43 procent, mens andelen af tyre til gengæld er faldet fra 17 til 15 procent, og ammekøerne fra 7 til 5 procent.

Stigningen i andelen af malkekøer er sket, selvom antallet af bedrifter med malkekøer er faldet med 72 procent siden 2002. I samme periode er det konkrete antal malkekøer kun faldet med 7 procent, mens den årlige produktion af mælk er steget 25 procent.

Antallet af bedrifter med kvæg er halveret med et fald på 54 procent, og det samlede antal af dyr er faldet 17 procent.

Bedste resultat i 10 år

De seneste tal om økonomien på bedrifter med mælkeproduktion for 2021 viser, at driftsresultatet var det bedste i 10 år, og det var ens for de økologiske og konventionelle bedrifter med malkekøer, fremgår det af Nyt fra Danmarks Statistik 2022:250.

Køer og kvier udgør cirka 85 procent af bestanden.

Læs også