Fodringsdag 2022

Den 30. august bliver der snakket om fremtidens proteinkilder og reduktion af metan via foderadditiver, når der er Fodringsdag i Herning.

Programmet er lagt for Fodringsdagen 2022, som finder sted tirsdag den 30. august i Herning. Dagens første emne er proteinniveau til ungdyr og malkekøer, og her vil Mogens Vestergaard fra Aarhus Universitet og Seges Innovation blandt andet gøre deltagerne klogere på nye forsøg med protein til ungdyr.

Mogens Larsen, Aarhus Universitet, vil dykke ned i de ikke-essentielle aminosyre, som har stor betydning for mælkeproduktionen i tidlig laktation. Og så vil der blive sat fokus på fasefodring med protein ved Nicolaj Ingemann Nielsen fra Seges.

Der vil blive kigget ind i fremtiden, når Niels Bastian Kristensen, Seges og Nikolaj Hansen, Aarhus Universitet holder hver sit indlæg om græspulp. Her kan deltagerne se frem til at høre om emnet som en måske løsning på forsuring til økologiske malkekøer. Og generelt om anvendelse af græspulp til malkekvæg. Som de seneste år vil der selvfølgelig også blive snakket om økonomien i dyrkningen af danske proteinafgrøder.

I år har også mineraler og vitaminer fået en plads i programmet, mens metan også kommer til at fylde en del af programmet. Blandt andet med et indlæg fra Mette Olaf Nielsen, Aarhus Universitet, om Stof X, som kan reducere køernes metanudledning uden en forringelse af mælkeproduktionen eller fodereffektivteten. Per Theilgaard fra ViloFoss vil efterfølgende fortælle om perspektiverne i at bruge produktet i praksis.

Fodringsdagen i Herning arrangeres i et samarbejde mellem Seges, Aarhus- og Københavns Universitet.

Læs også