Sådan kan du udnytte din fuldspaltestald

Fra sommeren 2024 er opstaldning på fuldspalter ikke længere lovligt. Derfor er det en god ide allerede nu at overveje, hvordan dyrene i stedet kan opstaldes, og hvordan stalden kan udnyttes.

- Der kan også etableres dybstrøelse i hele fuldspalteområde ved at hæve kanalbund, så dyrene kan opnå naturlig ædestilling ved foderbordet. Der vil primært være tale om opstaldning af helt små kalve ved denne løsning, siger Anja Juul Freudendal, chefkonsulent hos Seges. Arkivfoto: Line Brusgaard

Seges har listet nogle forslag til forskellig anden brug af fuldspaltestalde, der ikke er lovlige efter juli 2024. 

For eksempel nævner de, at der kan laves sengebåse på tværs af fuldspalteboksene, og at man kan udnytte spaltearealet som ædeplads. Sengebåsene placeres oven på eksisterende spalter. Foderbord fortsætter uændret. Der kan også etableres udvendigt foderbord i begge sider af stalden, så fuldspalterne udnyttes til ædeplads og sengebåse etableres på tidligere foderbord.

- Sæt stikspær på eksisterende stald. Under stikspær etableres sengebåse. Fuldspalter anvendes til ædeplads, og foderbord fortsætter uændret. Eller etablér dybstrøelse i første halvdel af stalden, og bevar fuldspalter som ædeplads i staldens sidste del. Foderbord fortsætter uændret, lyder det fra chefkonsulent hos Seges, Anja Juul Freudendal, der ligeledes anbefaler, at man etablerer udvendigt foderbord, og anvender den ene side fuldspalter som ædeplads og den resterende del af stald til dybstrøelse.

-  Der kan også etableres dybstrøelse i hele fuldspalteområde ved at hæve kanalbund, så dyrene kan opnå naturlig ædestilling ved foderbordet. Der vil primært være tale om opstaldning af helt små kalve ved denne løsning, siger hun og bemærker, at uanset hvilken løsning der i stedet ønskes til opstaldning, vil det betyde mere plads til dyrene. Det er altså ikke muligt at have det samme antal dyr i de samme rammer.

Husk at kvier på fuldspalter skal på græs

Anja Juul Freudendal minder om, at det, hvis fuldspaltestalden er taget i brug før 1. juli 2010, er tilladt at have kvier opstaldet på spalterne frem til sommeren 2024. Men det er et krav, at de kommer på græs i mindst seks timer dagligt i mindst 150 dage i perioden 15. april til og med 31. oktober.

Dyrene kan dog holdes inde, hvis det er nødvendigt at beskytte dem mod særlige forhold, for eksempel unormale vejrforhold, insektangreb eller hvis de skal undersøges af dyrlæge. De kan også holdes inde i perioden ved inseminering, men højst 30 dage.

Krav om afgræsning gælder ikke for slagtekalve og slagtekvier, som er opstaldet på fuldspalter.

Opstaldning på fuldspalter er i alle tilfælde kun muligt frem til 1. juli 2024.

Læs også