Ny formand omtalte betændt samarbejde

På Dansk Holsteins årsmøde fik den nye formand, Johnny Nielsen, rosende ord med på vejen – det fik samarbejdet med VikingDanmark derimod ikke.

Mellem 400 og 450 var mødt op til årsmødet, som også blev livestreamet. Her fulgte 140 med, da der var flest. Foto: Line Brusgaard

Der var stående bifald til den nye formand for Dansk Holstein, Johnny Nielsen, efter hans beretning på racens årsmøde 2022, der blev holdt på Kjærgård Landbrugsskole ved Bramming nær Esbjerg.

Den vestsjællandske formand Johnny Nielsen fik også flere rosende ord med på vejen ved den efterfølgende debat. Han havde lagt ud med, at han gik til opgaven som formand med ydmyghed.

- Jeg har stor respekt for alle de dygtige kvægfolk og deres store arbejde for holsteinracen, der ligger før min tid, og jeg vil sammen med bestyrelsen arbejde for, at der også i fremtiden er en stærk selvstændig avlsforening for den store race, holstein, lød det fra Johnny Nielsen.

Reelt problem skal løses

Han kom i sin beretning rundt om flere emner blandt andet den respekt for forskellighed og mangfoldighed, han pegede der er inden for avl af holsteinkoen, ligesom han også kom ind på klimadagsordenen.

- Kvægbrug har et imageproblem. Det er et reelt problem, der skal løses, påpegede Johnny Nielsen og understregede samtidig, at der er talt om og arbejdet med emnet i mange år. Eksempelvis er fodereffektivitet er blevet en del af NTM, de data, der ligger bagved, er dels fra CFIT-programmet.

- I programmet er der i øjeblikket mellem 3.500 og 4.000 holsteinkøer, derudover har man data fra forsøgsgårde i flere lande, og her er CFIT de mest spændende og aktuelle tal beregnet på den genetik, der er i staldene i dag, fortalte Johnny Nielsen.

Han forklarede videre, at der fra holsteins side er sat en lavere vægtning i NTM, end den der er anbefalet.

Lille plads til Dansk Holstein

Det var sidste del af formandens beretning, som især skabte grobund for den efterfølgende debat i forsamlingen.

Her kom Johnny Nielsen nemlig ind på samarbejdet mellem Dansk Holstein og VikingDanmark, og han lagde ikke skjul på, at det sidste halve år har budt på mange udfordringer.

Problemerne medførte, at VikingDanmark opsagde samarbejdet med Dansk Holstein pr. 1. juli. VikingDanmark har efterfølgende præsenteret et forslag til et nyt samarbejde, og ifølge formanden er Dansk Holstein blevet tilbudt en lille plads i dette.

- Al økonomi mellem Dansk Holstein og VikingDanmark er væk. Der er kun økonomi fra VikingDanmark over til et nyt udvalg med 11 personer, heraf er syv udpeget af VikingDanmark og fire fra Dansk Holstein, forklarede Johnny Nielsen, som kom ind på en række problemstillinger.

Formanden efterlyste blandt andet, at VikingDanmark havde bragt deres forslag på bordet allerede i foråret.

- På den måde kunne Dansk Holstein også byde ind med forslag til forandringer. Der er også fra vores side et ønske om at lave ændringer i samarbejdet – det er ikke alt, der gået lige godt i de senere år, understregede Johnny Nielsen, som blev bakket op fra salen, hvor flere ligeledes udtrykte deres utilfredshed.

Læs også