RDM-koen går langt på literen

På årsmødet for RDM blev det slået fast, at RDM-koen er en sund og robust ko med mange kvaliteter.

I foråret fik RDM ny formand, Morten Hansen, der for nylig kunne byde velkommen til racens årsmøde, som i år blev holdt i Himmerland i Nordjylland.

- Jeg er ny på den her post, men jeg kan mærke, at vi har en stærk engageret bestyrelse, lød det fra formanden, som også takkede sin forgænger for at have lagt RDM Danmark ind under Viking.

- Det er jeg faktisk rigtig glad og taknemmelig for. Jeg synes, at samarbejdet fungerer rigtig godt, og vi har de samme værdier, fortsatte han.

Morten Hansen pegede på, at der er andre racer, som stadig har en raceforening udenfor Viking regi, hvilket, han ser, giver store udfordringer og problemer, og at det er sværere at træffe lidt større beslutninger.

God indtjening

Morten Hansen lagde ikke skjul på, at han altid har været fascineret af RDM.

- Koen har virkelig nogle kvaliteter, som jeg sætter pris på. Det er en fantastisk ko, vi har, og den passer jo ind i den megatrend, der er, fastslog han og forklarede yderligere:

- En megatrend, hvor vi skal passe godt på vores dyr, vi skal have en god dyrevelfærd, og vi skal gøre noget for klimaet.

Formanden understregede, at RDM-koen er en sund, robust og ikke mindst en økonomisk ko, der kan laves en god indtjening på.

- Koen her går langt på literen, den er driftøkonomisk, den har forholdsvist lavt foderforbrug, og vi har også en række beviser på, at den kan udnytte lavt fordøjeligt foder rigtig godt, fortalte Morten Hansen.

Størrelse og pladskrav

Formanden slog desuden fast, at RDM-koen ikke er en ekstrem ko, men en ko, der ligger mellem jersey og holstein i størrelse.

- I gamle dage ville vi sige, at vi var samme størrelse som holstein, men når vi begynder at måle op i dag, er det mere en mellemko, vi har. RDM-koen er syv centimeter mindre end Holsteinkoen i første laktation, sagde Morten Hansen.

Derfor lagde han heller ikke skjul på, at han var godt og grundigt træt af, at racen bliver pålagt samme pladskrav og opstaldning som holsteinkoen.

- Det synes jeg, at vi skal have ændret på, når vi har en ko, der både er mindre og sundere, så burde vi have lidt andre vilkår fra myndighedernes side, påpegede Morten Hansen.

Læs også