Arlas salgspriser stiger: Hæver mælkeprisen

Mælkeprisen stiger i november for Arlas andelshavere.

Arla hæver sin acontopris for konventionel og økologisk mælk med 11,2 øre/kg (1,5 EURc/kg) fra november. Undtaget er mælkeprisen for økologisk mælk i Centraleuropa, som vil stige med 0,5 EURc/kg.

Derfor vil Arlas acontopris for konventionel mælk af førsteklasses kvalitet baseret på GMO-frit foder, hvor mælkeproducenten har indsendt data for Klimatjek, være 445,3 øre/kg.

Også Arlas acontopris for økologisk mælk stiger med 11,2 øre/kg (1,5 EURc/kg) fra 1. november. Derfor vil Arlas acontopris for økologisk mælk af førsteklasses kvalitet, hvor mælkeproducenten har indsendt data for Klimatjek, være 486,7 øre/kg.

Salgspriser stiger

Arla skriver i en kommentar, at råvarepriserne stabiliseres, og at selskabets salgspriser stiger.

Samtidig stabiliseres den globale mælkeindvejning. Lønsomheden for økologisk mælk i Centraleuropa er fortsat under pres, men der er opnået visse prisstigninger på markedet, lyder det fra Arla.

Mælkeproduktionen i EU-27 (+ Storbritannien) oplevede sin første fremgang i juli, hvor indvejningen steg med 0,4 procent, mens ugetallene for august og september tyder på en flad til let negativ vækst.

Mælkeproduktionen i USA øgede sit forspring yderligere i forhold til sidste år i august, idet der blev rapporteret om en stigning på 1,6 procent i indvejningen for måneden. 

Tallene for mælkeproduktionen i New Zealand for august viste et fald på 4,9 procent.

Smørpris under USA’s

Mælkeindvejningerne i Australien var stort set alle bagud i forhold til sidste år i august med et fald på 5,9 procent, hvilket udgjorde det 15. fald i træk i landet.

Ost: Det europæiske marked for mozzarella føles svagere med højere tilgængelighed. Ost er stadig et bedre alternativ end pulver og smør.

Mælkepulver: En fortsat lav efterspørgsel fra Kina efter mælkepulver og en stigende produktion ses som hovedårsagen til den mere negative stemning i forhold til pulver. 

Smør: EU's smørpriser ligger et godt stykke over Oceaniens, men under USA's, hvor priserne når nye rekordhøje niveauer. 

Læs også