Dyrlæger: Læg en strategi for klove og haltheder

LVK Kvægdyrlægerne oplyser i deres seneste nyhedsbrev, at flere af deres kunder har oplevet udfordringer ved efterårets kontrolkampagne, hvor der har været stort fokus på klove.

En af udfordringerne har ifølge LVK Kvægdyrlægerne været, at besætningerne ikke har haft en strategi i besætningen for, hvordan klovlidelser forsøges forebygget. Derudover har der heller ikke været en strategi for, hvordan klovlidelser eller haltheder i besætningen skal håndteres.

Den manglende strategi i besætningerne får LVK Kvægdyrlægerne til at opfordre til, at alle besætninger får lavet en nedskrevet strategi for forebyggelse og behandling af haltheder.

Alle skal kende procedurerne

LVK Kvægdyrlægerne lægger vægt på, at strategien har flere fordele. Strategien kan udover at vises ved kontrol være en hjælp i forhold til, at alle medarbejdere i besætningen kender proceduren omkring, hvordan klovlidelser og haltheder håndteres i besætningen.

Der er ifølge LVK Kvægdyrlægerne ikke noget krav til, hvad strategien præcist skal indeholde. Men de peger på, at det giver god mening at komme ind på strategier vedrørende blandt andet klovbekæring, klovbade, registrering og handling ved haltheder samt eventuel halthedsscoring i besætningen.

Ved de forskellige strategipunkter understreger kvægdyrlægerne, at det er vigtigt, at det fremgår, hvem der er ansvarlig.

Hvis der er malkestald, anbefaler LVK Kvægdyrlægerne ekstra fokus på de sidste 20 procent, der kommer til malkning. De slår nemlig fast, at der er dobbelt så stor sandsynlighed for at finde halte køer i denne gruppe.

Fokuspunkter ved klove og haltheder

LVK Kvægdyrlægerne har følgende forslag til punkter, som det er oplagt at have med i en strategi omhandlende klove og haltheder i besætningen:

 • Klovbeskæringsstrategi ved lakterende køer, goldkøer og ungdyr
 • Klovbade/rygsprøjte-strategi hos køer og kvier
 • Eventuel klovvask
 • Haltheder – plan for registrering og handling:
  • Milde haltheder
  • Svære/akutte haltheder
  • Journal sygeboks
 • Eventuel halthedsscoring i besætningen

Læs også