Fortsat nedgang i kvægbestanden

Bestanden af kvæg i Danmark falder fortsat, viser tal pr. 31. december 2022 fra Danmarks Statistik.

Der var 1.466.400 stk. kvæg den 31. december 2022 svarende til et fald på 0,9 procent i forhold til samme tidspunkt i 2021. Det er antallet af køer (malkekøer og ammekøer) og tyre, der falder, mens der ses en lille stigning i antallet af kvier, lyder det fra Danmarks Statistik.

Der var 208.200 tyre og stude, 631.500 kvier, 556.300 malkekøer samt 70.300 ammekøer pr. 31. december.

Dermed bliver faldet for malkekøer på knap 3.000 stk. i forhold til samme tidspunkt i 2021. Malkekøerne udgør 40 procent af kvægbestanden, og langt de fleste er af racen Holstein.

De seneste tal for økonomien for bedrifter med malkekøer viser, at økonomisk har både 2021 og 2022 været gode år.

Bestand påvirket af udgifter

Antallet af ammekøer er faldet med 7 procent, og antallet af tyre og stude er faldet med knap 10.000 stk., hvilket er et fald på 4,5 procent i forhold til sidste år ifølge tallene fra Danmarks Statistik.

På 20 år er antallet af ammekøer faldet 38 procent og antallet af handyr 27 procent.

De fleste ammekøer er i region Midtjylland, mens der er flest tyre og stude i region Syddanmark, hvor der også er flest malkekøer.

Priserne for både oksekød og levende kreaturer har ifølge Danmarks Statistik været på et højt niveau den seneste tid, men stigende udgifter til for eksempel foder har haft en indvirkning på bestanden.

Læs også