Klar til 2034-kravene

Mælkeproducenten Peter Aage Jensen, Vendsyssel er glad for at have skaffet sig et overblik over, hvad der skal til for, at hans stalde lever op til kravene i 2034. - Så har vi noget at vise frem både i forhold til finansiering og til samarbejdspartnere, fortæller han.

En rapport har fået klarhed over, om stalden lever op til 2034-kravene.

På Sillebak ved Flauenskjold er man klar til de kommende 2034-krav. 

Charlotte og Peter Aage Jensen har nemlig fået udarbejdet en rapport, som fortæller dem, hvad der skal ændres frem mod 2034 for at leve op til kravene.

Charlotte og Peter Aage Jensen har drevet Sillebak siden 2020. Der er omkring 300 jerseykøer på ejendommen og 100 hektar jord.

Få en rapport

Bag rapporten står KvægXperten, som Peter Aage Jensen, selv tog kontakt til, for at få styr på, om stalden er i orden efter de regler, der er i den nye bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af kvæg, der løbende kommer til at gælde frem mod 2034. Bekendtgørelsen indeholder nemlig en lang række skærpede krav til indretningen af stalde til kvæg.

Rapporten fra KvægXpertens opmåling viser, at der kun er nogle småting, der skal laves, så stalden lever op til kravene i 2034.

- Vi kan se i rapporten, hvad det er, vi skal have lavet om inden 2034, og så har vi noget at vise frem, både i forhold til finansiering og til samarbejdspartnere, når de spørger til det, fortæller Peter Aage Jensen.

For ham er det vigtigt, at staldene lever op til kravene i 2034. Både fordi han på den måde kan fortsætte med at være mælkeproducent, men også for at have sikkerhed for, at alt er som det skal være.

2034-krav kan få store konsekvenser

Marie Sofie Futtrup er kvægrådgiver hos KvægXperten, og en af de rådgivere, der var ude hos Charlotte og Peter Aage og måle staldene op. Og rådgiveren erkender, at selvom, det kun drejer sig om småting, som skal ændres på Sillebak frem mod 2034, så kan den nye bekendtgørelse få store konsekvenser for nogle landmænd.

- Den nye bekendtgørelse indeholder en lang række skærpede krav til indretningen af stalde til kvæg. De nye krav får store konsekvenser for mange staldanlæg i form af, at der skal investeres betydelige beløb for at kunne fastholde det nuværende produktionsomfang, lyder det fra Marie.

- Alternativet er, at antallet af køer i staldene skal nedbringes. Og selvom der investeres, kan det sagtens være, at man desværre stadig er nødt til at nedbringe antallet af køer i staldene efter 2034, tilføjer Marie og henviser til kravet om totalareal pr. ko og kravet om bredden af tværgange, som gælder fra 2034.

Drømmen om at blive selvstændig

Peter Aage var ikke så nervøs for, hvad rapporten ville vise, da det trods alt kun er godt to år siden, de startede op med malkningen af de nyindkøbte jerseykøer, i en nyrenoveret stald, som dengang blev udstyret med malkerobotter.

Peter Aage Jensen har tidligere været selvstændig mælkeproducent på en ejendom ved Jerslev. Men dyrt indkøbt jord og lån i schweizerfranc tvang ham væk fra ejendommen i 2015. 

Drømmen om at blive selvstændig mælkeproducent igen slipper han aldrig, og i 2020 opstår der en mulighed på Sillebak, som han ikke vil lade gå fra sig. Charlotte etablerer et I/S sammen med ejeren af ejendommen, og Charlotte og Peter Aage driver i dag stedet, som de håber at kunne overtage fuldt indenfor de kommende år.

Opmåling af stalden

For Peter Aage har det at få målt stalden op ikke kostet andet end det, KvægXperten skulle have for opmåling og rapporten. Så er der styr på det, stalden er målt op, og Peter Aage har fået en udførlig rapport, der tydeligt viser, hvilke krav der er opfyldt allerede, og hvilke krav der ikke er. Og så kan han rette sig efter det.

Ifølge Marie Sofie Futtrup, KvægXperten, koster en opmåling typisk fra 5.000 kroner og op efter, alt afhængigt af tidsforbruget. Hun mener, at de fleste opmålinger ligger i spændet mellem 8.000 til 14.000 kroner.

Vejen til Sillebak

Charlotte og Peter Aages Jensens vej til Sillebak og en fremtidig drøm om at blive selvstændige mælkeproducenter.

Marts 2004                Peter Aage Jensen bliver selvstændig med 100 køer i bindestald ved Jerslev i Vendsyssel.

Marts 2015                Peter Aage Jensen bliver erklæret konkurs.

2015-2020                Charlotte og Peter Aage Jensen ser på omkring 20 ejendomme og snakker om muligheder for at komme i gang.

Januar 2020             Charlotte og Peter Aage Jensen ser Sillebak nord for Flauenskjold i Vendsyssel for første gang.

April 2020                 Charlotte og Peter Aage Jensen flytter ind på Sillebak.

September 2020       Charlotte Jensen indgår i et I/S med ejeren af Sillebak, Jørgen Pilgaard.

September 2020       De første kælvekvier flytter ind på Sillebak.

Oktober 2020            De første køer malkes på Sillebak.

Februar 2021            Malkerobot nummer tre kommer til, og der klargøres til nummer fire, som opsættes i foråret.

2023                          Sillebak skal vurderes med henblik på, at Charlotte og Peter Aage Jensen på sigt kan overtage.

Læs også